قرارداد خرید نانوابزار توالی‌سنج دی ان ای

مرکز ژنوم نیویورک نانو ابزار جدیدی را از شرکت بیونانوژنومیک خریداری کرده است که می‌تواند رشته‌های بلند دی ان ای را توالی‌سنجی کند. این مرکز با دایر کردن ساختمانی در منهتن تجهیزاتی نظیر این نانوابزار را در اختیار محققان حوزه ژنتیک قرار می‌دهد.

مرکز ژنوم نیویورک (NYGC) با انعقاد قراردادی، همکاری راهبردی با شرکت بیونانوژنومیکBioNano) (Genomics آغاز کرده است. براساس این قرارداد، مرکز ژنوم نیویورک اقدام به خرید نانوابزار تعیین ژن موسوم به Irys™ System می‌کند.
تود دیکینسون از مدیران شرکت بیونانوژنومیک می‌گوید: مرکز ژنوم نیویورک یکی از مراکز بزرگ و با انگیزه در بخش ژنتیک و بیوانفورماتیک در آمریکای شمالی است. ما بسیار خوشحالیم که محصول ما توسط این شرکت خریداری شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بیونانوژنومیک اثبات توانمندی خود، جهت ارائه یک فناوری تجاری‌سازی شده بسیار مهم است، فناوری که می‌تواند اطلاعات مورد نیاز مرکزی مانند ژنوم نیویورک را در بخش ژنتیک برآورده سازد. این دستگاه می‌تواند توانمندی مرکز ژنوم نیویورک را در بخش آنالیز ژن افزایش داده و در نهایت موجب بهبود بخش سلامت شود، چیزی که غایت هدف این مرکز است.
مرکز ژنوم نیویورک در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد که هدف آن تسریع تحقیقات زیست‌پزشکی و بهبود سلامت جامعه از طریق راهبردهای ژنتیکی است. این مرکز در سال ۲۰۱۲ بخش خدمات توالی‌سنجی خود را راه‌اندازی کرد که علاوه‌بر توالی‌سنجی دی ان ای، به آنالیز بیوانفورماتیک و مدیریت اطلاعات می‌پردازد. این مرکز اخیرا یک مرکز غیرانتفاعی در نزدیکی منهتن راه‌اندازی کرده است. در این مرکز تجهیزات متعددی در بخش توالی‌سنجی و بیو‌انفورماتیک وجود دارد.
رابرت دارنل از مدیران این مرکز می‌گوید: فناوری‌های نوین، کلید اصلی ما برای توالی‌سنجی دقیق ژن‌ها هستند به طوری که ابزارهای تولید شده توسط این فناوری‌ها توسط مرکز ژنوم نیویورک خریداری شده تا محققان بتوانند از خدمات آنها بهره‌مند شوند. محققان بخش ژنتیک و پزشکان به چنین ابزارهای دقیقی نیاز دارند تا بتوانند اختلاف ساختاری میان ژن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. با این کار، امکان شناسایی بیماری‌های ژنتیکی و درمان آنها فراهم می‌شود.
فناوری‌های توالی‌سنجی ژنتیکی معمولا بر اساس بررسی یک رشته دی ان ای عمل می‌کنند، تفاوت آنها در این است که برخی رشته‌های کوتاه و برخی رشته‌های بلند را آنالیز می‌کنند. نانوابزار Irys™ System براساس تحلیل رشته‌های بلند کار می‌کند. بنابراین با استفاده از آنها می‌توان، ساختار ژنتیکی را بدون نیاز به دستکاری مورد بررسی قرار داد.