راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی بازار محصولات نانو در Nanowerk

شرکت نانو ورک (‏Nanowerk‏) به تازگی پایگاه اطلاعاتی گسترده مربوط به بازار ‏فناوری‌نانو را با بیش از ۴۲۰۰ فقره محصول گردآوری کرده است. ‏

شرکت نانوورک (‏Nanowerk‏) به تازگی پایگاه اطلاعاتی گسترده مربوط به بازار فناوری‌نانو را ‏با بیش از ۴۲۰۰ فقره محصول گردآوری کرده است. در بخش جدید و آزاد بازار جهانی فناوری‌نانو، ‏کاربران می‌توانند به سادگی و به طور کامل سازمان‌های فناوری‌نانوی ۴۰ کشور دنیا را بررسی نمایند. ‏

گزارش‌های بازار فناوری‌نانو، در برگیرنده دو بخش اصلی ذیل است: جامعه تحقیقاتی و جامعه تجاری.‏

جامعه تجاری
این بخش دربرگیرنده شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف فناوری‌نانو یا شرکت‌های پشتیبان این ‏فناوری است. این بخش به چهار قسمت تقسیم شده است: ۱) مواد خام، ۲) پزشکی زیستی و علوم ‏زیستی، ۳) محصولات، کاربردها، ادوات و فناوری‌ها و ۴) خدمات، واسطه‌ها و سایرین.‏

هر طبقه از چندین زیرمجموعه تشکیل شده است که جزییات مربوط به ساختار صنعت مربوطه را ‏پوشش می‌دهد. برای نمونه، طبقه اصلی محصولات، کاربردها و تجهیزات شامل ۸ زیرمجموعه تجزیه ‏و تحلیل، مواد، الکترونیک، انرژی، تجهیزات، محصولات، نرم‌افزار و فناوری است.
 ‏
جامعه تحقیقاتی
این بخش دربرگیرنده آزمایشگاه‌‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی است. بخش مذکور به چهار ‏زیرمجموعه ذیل تقسیم می‌شود: ۱) بخش‌های دانشگاهی، آزمایشگاه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی، ۲) ‏دولت، صنعت و آزمایشگاه‌های خصوصی، ۳) برنامه‌‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی، و ۴) ‏انجمن‌ها و موسسات.‏

در حالی که گزارش بازار، تمام سازمان‌ها را در قالب فهرست ارائه می‌کند، لیست شرکت‌ها و ‏آزمایشگاه‌ها به صورت الفبا، بر اساس کشور، گروه‌های محصولات مختلف و شرکت‌ها قابل ‏جستجو است. ‏

گزارش بازارهای جهانی فناوری‌نانو، آخرین مجموعه شرکت نانوورک است که همانند سایر ‏بانک‌های اطلاعاتی آن، به طور رایگان از طریق نشانی ‏www.nanowerk.com‏ قابل ‏دسترسی است. ‏