پرداخت ۱۲٫۵ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۳۶۸ محقق نانو ‏

ستاد توسعه فناوری نانو در شهریور ماه ۱۳۹۲ مبلغ ‏‎۱۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰‎‏ ریال به ۱۳۶۸ محقق پرداخت نموده است. ‏این حمایت‌ها مربوط به مدارک تایید شده تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.

ستاد توسعه فناوری نانو در شهریور ماه ۱۳۹۲مبلغ ‏‎۱۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰‎‏ ریال به ۱۳۶۸ محقق پرداخت نموده است. ‏این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که پروپوزال، پایان نامه یا مقاله آنها تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید ‏شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در  شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.
 ‏
گفتنی است از مجموع ۳۸۹ مقاله‌ ‏ISI‏ پرداخت شده، تعداد ۱۵۶ مورد آن مربوط به مقاله‌های تایید شده در فروردین ماه ۱۳۹۲ بوده و ۲۳۳ مورد مربوط به مقاله‌های تایید شده در اردیبهشت ۱۳۹۲ است. مابقی مقالات تایید شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در نوبت‌های بعدی پرداخت خواهد شد.‏

حمایت تشویقی موارد تایید شده در خرداد و تیرماه ۱۳۹۲ نیز در حال پیگیری است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.‏

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.‏

حمایت تشویقی پرداخت شده در ۱۶شهریورماه ۱۳۹۲‏
نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)‏
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو)‎‎ ۴۱۷ ۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)‏ ۳۵۸‏ ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۱۰۶ ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۸۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مقاله‎ ISI ‏۳۸۹ ‎۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۱۰‏ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۸ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۱۳۶۸ ۱۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق ‏پست الکترونیکی‎ hrdc@nano.ir ‎اطلاع دهند‎.‎