پرداخت ۲۳ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۵۱۰ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در مهرماه ۱۳۹۲ مبلغ ۲۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵۱۰ محقق پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که مدارک آنها تا آخرتیر ماه ۱۳۹۲ داوری و تایید شده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۲ مبلغ ۲۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵۱۰ محقق پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که پروپوزال، پایان‌نامه و مقاله آنها تا آخرتیر ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در  شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.

قابل ذکر است کارهای مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد زیر در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع‌رسانی خواهد شد:
– افرادی که اطلاعات آنها مانند شماره حساب و … مشکل داشته و نسبت به رفع مشکل اقدام کرده‌اند؛
– حمایت تشویقی شرکت کنندگان در همایش‌های شانزدهمین کنگره شیمی ایران – یزد، شیمی معدنی – سبزوار، شیمی آلی همدان، که مرحله دوم آنها در ستاد نانو داوری و تایید شده است؛ و 
– حمایت تشویقی موارد تایید شده در مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۲٫

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت تعداد مبلغ(ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو)        ۶۵۶ ۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد(استاد راهنما)        ۶۰۴ ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو)        ۱۴۴ ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما)        ۱۴۶ ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مقاله ISI       ۷۶۸ ۱۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی        ۱۱۶ ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی        ۱۸ ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
حمایت از دانشجویان پسادکتری(انکوباتور)‏        ۱۵ ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
چاپ کتاب        ۳۱ ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مجلات نانو        ۸ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری کنفرانس        ۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ثبت اختراع        ۱ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ماموریت فناوری        ۲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع        ۲۵۱۰ ۲۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.