تمرکز پروژه‌های ارائه شده CEFIC-LRI بر روی نظارت در حوزه فناوری نانو

تحولات فناورانه در حال ظهور به یک محرک مهم در رقابت اقتصادی و صنعتی بین‌المللی و یک رویکرد اصلی برای حل چالش‌های اجتماعی در اروپا تبدیل شده است. فشارهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای توسعه راهبردهای موثری وجود دارد که تضمین نماید فناوری‌های جدید نوآوری‌هایی را در راستای نیازها و اولویت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد.

تحولات فناورانه در حال ظهور به یک محرک مهم در رقابت اقتصادی و صنعتی بین‌المللی و یک رویکرد اصلی برای حل چالش‌های اجتماعی در اروپا تبدیل شده است. فشارهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای توسعه راهبردهای موثر وجود دارد که تضمین نماید فناوری‌های جدید نوآوری‌هایی را در راستای نیازها و اولویت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. فناوری‌های جدید شیوههای تصمیم گیری مرتبط با روش‌های متعارف ارزیابی سود و خطر را به چالش کشیده‌اند. در حال حاضر نیاز به شناسایی روش‌های جدید با تمرکز بر نظارت بهینه بر روی نوآوری‌های فناوری اروپا وجود دارد.

پروژه پیشگامی تحقیقاتی بلند مدت CEFIC LRI با عنوان « مطالعه آینده‌نگری بر روی معرفی فناوری‌های جدید: فناوری نانو»، به شناسایی محرک‌های سیاستی موثر در حوزه توسعه راهبردی فناوری‌های جدید، با استفاده از فناوری نانو به عنوان مطالعه موردی می‌پردازد. این پروژه ۱۲ ماهه، توسط موسسه پزشکی حرفه‌ای با همکاری مرکز Matter در آوریل سال جاری با اهداف زیر شروع شده است:

۱٫ تقویت ارتباط بین اصطلاحات فنی خطرات در زمینه ارزیابی‌های سلامت و زیست محیطی که هم‌اکنون می‌تواند به طور دقیقی به اهداف سیاستی و پذیرش عموم مردم مربوط گردد؛
۲٫ شناسایی روش‌ها و اقدامات سازمانی تسهیل کننده ارزیابی خطرات و مزایای یک رویداد یا فعالیت، به عنوان یک ورودی برای تصمیم‌گیری در زمینه روش‌های نوآوری فناورانه؛
۳٫ توسعه معیارهای اندازه‌گیری بهبودیافته برای خطر- سود به منظور تصمیم‌گیری صریح و نه ضمنی به ویژه در مورد فناوری نانو. مثلا اینکه آیا و چگونه مسائل اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی به منظور افزایش شفافیت در تصمیم گیری گنجانده شود.
۴٫ توسعه روش‌هایی برای تضمین اینکه ورودی تمام ذینفعان از جمله عموم مردم، در تصمیم گیری برای توسعه، قانون گذاری و تجاری سازی فناوری‌های نوظهور در نظر گرفته شده است.

به منظور دستیابی به این اهداف، یک مطالعه آینده نگری در حال انجام است تا چشم انداز حاکمیتی مناسبی برای شناسایی محرک‌ها و زمینه اعمال آنها، در زمینه نانوفناوری به عنوان یک مطالعه موردی، توسعه دهد. یک هیات مشورتی و گروه ذینفعان شامل کارشناسان اروپایی از صنعت، تجارت، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی تاسیس شده است که امکان ورود متخصصان و کارشناسان در نقاط عطف پروژه را فراهم خواهد آورد.

پیشرفت این پروژه در پانزدهمین کارگاه سالیانه Cefic-LRI در سال ۲۰۱۳ به صورت پوستر ارائه خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد CEFIC LRI در وب سایت آن موجود است.