پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۸۰۴ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ‌های یکم و پانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ بیش از ۱۴ میلیارد ریال به ۱۸۰۴ محقق پرداخت نموده است.

ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ‌های یکم و پانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ بیش از ۱۴ میلیارد ریال به ۱۸۰۴ محقق پرداخت نموده است. این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که پروپوزال، پایان نامه و مقاله آنها تا آخر مرداد ماه ۱۳۹۲ در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب و یا سایر اطلاعات فردی) نداشته‌اند.

فرآیند پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در شهریور و مهر ماه ۱۳۹۲ نیز در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده در تاریخ‌های ذکر شده به تفکیک در جداول زیر مشخص شده است.

حمایت تشویقی پرداخت شده در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲
نوع حمایت
تعداد
مبلغ(ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۴۸۷ ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۵۰۵ ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۹۹ ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۹۸ ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مقاله ISI ۱۱۲ ۱,۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰
مقاله علمی پژوهشی ۴۱ ۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۲۸ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
حمایت از دانشجویان پسادکتری(انکوباتور)‏ ۱۷ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
چاپ کتاب ۱ ۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع
۱۳۸۸ ۹,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰
حمایت تشویقی پرداخت شده در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲
نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۱۳۲ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۲ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مقاله ISI ۲۷۵ ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری کارگاه ۱ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری کنفرانس ۵ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع
۴۱۶ ۵،۲۵۳،۰۰۰،۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.