پنجمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو برگزار شد

پنجمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو با حضور ۸۱ داوطلب در روز جمعه اول آذر ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۴۰ در دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

ششمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو ویژه علاقمندان به دریافت گواهی توانمندی تدریس، اوایل اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود. گفتنی است پنجمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو با حضور ۸۱ داوطلب در روز جمعه اول آذر ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۴۰ در دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. 

علاوه بر آزمون‌های توانمندی تدریس که جداگانه برگزار می‌شوند، داوطلبان چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو، که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد، نیز می‌توانند در صورت کسب حد نصاب علمی آزمون، گواهی توانمندی تدریس دریافت نمایند.

شایان ذکر است سوالات پنجمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو در پنج حوزۀ نانو ساختارها، سنتز، آنالیز، کاربرد و تجاری‌سازی طراحی شدند و داوطلبان در مدت زمان ۱۰۰ دقیقه به ۱۷ سوال تشریحی پاسخ دادند. (سوالات آزمون از اینجا قابل دریافت است)

با توجه به هدف برگزاری آزمون توانمندی تدریس، ‌که شناسایی افراد توانمند برای افزایش کیفیت دوره‌های آموزش آزاد فناوری نانو در سطح دانشگاه‌ها و مدارس را شامل می‌شود؛ طراحی سوالات این آزمون به گونه‌ای انجام شده است که علاوه‌ بر تعیین میزان تسلط افراد به مفاهیم و مبانی علوم و فناوری نانو، توانمندی افراد در انتقال مفاهیم نیز سنجیده شود.

داوطلبان این آزمون بر اساس نمرۀ میانگین علمی و نمرۀ آموزشی در چهار سطح تفکیک می‌شوند:

سطح عنوان نحوه ارزیابی
۱ مدرس تراز الف    نمرۀ علمی بالاتر از ۸۰ درصد و نمرۀ آموزشی بالاتر از ۶۰ درصد
۲ مدرس تراز ب نمرۀ علمی از ۷۰ تا ۸۰ درصد و نمرۀ آموزشی بالاتر از ۶۰ درصد
۳ مدرس تراز ج نمرۀ علمی از ۶۰ تا ۷۰ درصد و نمرۀ آموزشی بالاتر از ۶۰ درصد
۴ عدم دریافت گواهی تدریس نمرۀ علمی کمتر از ۶۰ درصد یا نمرۀ آموزشی کمتر از ۶۰ درصد

نتایج پنجمین آزمون توانمندسازی ظرف مدت ۱۴ روز آینده اعلام و اسامی برگزیدگان نیز از طریق سایت ستاد نانو منتشر خواهد شد.