سومین هم‌اندیشی با مجلات علمی پژوهشی نانو برگزار شد

سومین نشست تخصصی هم‌اندیشی با مجلات علمی پژوهشی درحوزه فناوری نانو در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۲ با حضور نمایندگانی از ۸ مجله علمی پژوهشی در محل ستاد نانو تشکیل شد.

سومین نشست تخصصی هم‌اندیشی با مجلات علمی پژوهشی درحوزه فناوری نانو در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۲ با حضور نمایندگانی از ۸ مجله علمی پژوهشی در محل ستاد نانو تشکیل شد.

برنامه‌های ارائه شده در این هم‌اندیشی شامل ارائه گزارش توسط مجلات در مورد روند کاری و پیشرفت مجلات، برگزاری دو کارگاه آموزشی، ارائه کلیات آئین‌نامه جدید حمایت از مجلات بوده است. دکتر رضایت مدیر کارگروه منابع انسانی ستاد نانو در این هم‌اندیشی به سیاست‌های ستاد نانو در مورد مجلات نانویی و کمک به مجلات برای ISI شدن اشاره و تاکید کرد که مجلات نباید وابستگی زیادی به ستاد نانو داشته باشند.

شایان ذکر است دو کارگاه‌ آموزشی «رقابت بین المللی مجلات» و «معرفی نرم افزار سینا وب» در این هم‌اندیشی برگزار شدند. در کارگاه رقابت بین‌المللی مجلات؛ ۱۰ نکته مهم برای ISI شدن مجلات ارائه و تشریح شدند. در کارگاه معرفی نرم افزار سینا وب نیز قابلیت‌های مختلف نرم افزار سینا وب برای ارتقاء سایت مجلات و کیفیت آنها معرفی شد.

گفتنی است ۹ مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی؛ مجله NMJ: دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ مجله IJND : دانشگاه آزاد تنکابن؛ مجلهINL: دانشگاه آزاد کرمانشاه؛ مجله  IJNN: انجمن نانو؛ مجله JNSC؛ مجله IJBIHN: دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا؛ مجله TPNMS: دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ مجله jufgnsm: دانشکده مواد دانشگاه تهران؛ و مجله JNS: دانشگاه کاشان؛ در حال حاضر در حوزه نانو در کشور منتشر می‌شوند.