استفاده از منابع مالی افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا در راستای توسعه نانو

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانوی انگلیس تلاش می‌کند تا شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) این کشور را تشویق کند تا در برنامه ۷۰ میلیارد یورویی افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا مشارکت نمایند.

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN) در کشور انگلیس تلاش می‌کند تا شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) انگلیسی را تشویق کند تا در برنامه ۷۰ میلیارد یورویی افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا مشارکت نمایند. برنامه جدید اتحادیه اروپا برای تحقیقات و نوآوری، به دنبال ایجاد رشد و اشتغال‌زایی در سطح اروپا است.  

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانوی انگلیس یکی از شبکه‌های اصلی دانش‌محور در حوزه میکرو و فناوری‌نانو است که تلاش می‌کند تا SMEs این کشور از منابع مالی افق ۲۰۲۰ بهره‌برداری نمایند.

افق ۲۰۲۰ یکی از برنامه‌های اصلی اروپا است که به دنبال تضمین رقابت‌پذیری جهانی اروپا است. این برنامه با اعتبار ۷۰ میلیون یورو، برای دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۴ اجرا خواهد شد.

به گفته آلک ریدر، مدیر NanoKTN، «افق ۲۰۲۰ به دنبال این است تا با پر کردن شکاف بین سازمان‌های تحقیقاتی و سازمان‌های تجاری، به رفع چالش‌های اجتماعی کمک نموده و از شرکت‌های نوآور برای توسعه پیشرفت‌های فناورانه‌ی خود به محصولات ارزشمند و با پتانسیل تجاری بالا، پشتیبانی کند. در این راستا ما باید شرکت‌های کوچک و متوسط انگلیسی را توجیه کنیم تا با مشارکت در این برنامه از منابع مالی موجود در آن برای کمک به رشد کسب و کارهای خود استفاده کنند».

حمایت‌هایی که در در قالب افق ۲۰۲۰ از تحقیقات و نوآوری می‌شود عبارتند از:
•    تقویت جایگاه اتحادیه اروپا در علم به طوری که این امر باعث ارتقای سطح تحقیقات در اروپا گردد؛
•    تقویت پیشگامی اروپا در نوآوری از طریق پیشگامی صنعتی؛ و
•    بررسی نگرانی‌های اصلی کشورهای اروپایی در زمینه تغییرات جوی، توسعه حمل و نقل پایدار، انرژی تجدیدپذیر، امنیت و ایمنی مواد غذایی و … .

این برنامه با داشتن اهداف متعدد، از ۶ فناوری توانمندساز کلیدی که یکی از آنها فناوری‌نانو است، حمایت می‌کند. ۵ فناوری توانمندساز کلیدی دیگر نیز عبارتند از: فتونیک، میکرو و نانوالکترونیک، مواد پیشرفته، زیست‌فناوری و تولید پیشرفته.