تجهیز سلماس به آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو با کمک خیرین

با کمک خیرین شهر سلماس، قرارداد راه‌اندازی آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در تاریخ نهم دی‌ماه سال جاری، در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهر سلماس بین باشگاه نانو و مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان امضا شد.

با کمک خیرین شهر سلماس، قرارداد راه‌اندازی آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در تاریخ نهم دی‌ماه سال جاری، در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهر سلماس بین باشگاه نانو و مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان امضا شد.

بر این اساس آزمایشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو در پژوهشسرای شهر سلماس، با تامین مبلغ لازم برای تجهیز این آزمایشگاه از سوی خیرین شهر سلماس، به تجهیزات لازم مجهز خواهد شد. 

شایان ذکر است در تاریخ نهم دی ماه مسئولین باشگاه نانو ضمن بازدید از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی سلماس، با حضور در اداره آموزش و پرورش این شهرستان و دیدار با معاونین و کارشناسان این اداره، قراردادی را برای تهیه و نصب چهار دستگاه آموزشی از جمله دستگاه انفجار الکتریکی سیم برای تولید نانوکلوئید فلزی، اسپاترینگ رومیزی، میکروسکوپ تونلی روبشی و دستگاه الکتروریسی به ارزش ۱۲۰میلیون تومان امضا کردند.

گفتنی است برنامه تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ستاد توسعه فناوری نانو با هدف آموزش عملی فناوری ‌نانو، هدایت و سازمان‌دهی فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانش‌آموزان و تقویت احساس خودباوری ملی در دانش‌آموزان با تجهیز این آزمایشگاه‌ها به تجهیزات داخلی فناوری نانو از ابتدای سال ۱۳۹۱ آغاز شده است.

تاکنون ۷ آزمایشگاه در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و همدان با اختصاص یک سوم اعتبار از سوی ستاد توسعه فناوری نانو و دو سوم آن از سوی آموزش و پرورش، راه‌اندازی شده است.