موفقیت فروش فناوری ضدجعل مبتنی بر DNA

شرکت اپلاید دی‌ان‌ای (Applied DNA Sciences) موفق به عقد قرارداد همکاری با چند شرکت مختلف شده‌است. بر اساس این قراردادها، امکان استفاده از فناوری برچسب‌های ضدجعل SigNature® DNA که توسط شرکت اپلاید دی‌ان‌ای عرضه شده، استفاده کنند.

شرکت اپلاید دی‌ان‌ای (Applied DNA Sciences) یکی از شرکت‌های ارائه‌کننده فناوری ضدجعل مبتنی بر دی‌ان‌ای است. این شرکت اخیرا اعلام کرده که تفاهم‌نامه همکاری برای استفاده از فناوری SigNature® DNA با سه شرکت مختلف امضاء کرده است. براساس این تفاهم‌نامه، این فناوری در تولید ادوات الکترونیکی مربوط به آژانس لوجستیک دفاعی آمریکا استفاده خواهد شد. این سه تولیدکننده قصد دارند تا ادوات الکترونیکی که قرار است برای این آژانس تولید شود مجهز به این فناوری باشد.
در حال حاضر تعداد شرکت‌هایی که برای استفاده از فناوری SigNature® DNA قرارداد امضاء کرده‌اند به ۲۶ شرکت رسیده است. این شرکت‌ها شامل تمام بازیگران موجود در زنجیره تولید، از تولیدکننده تا توزیع‌کننده است. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار قطعه الکترونیکی توسط این فناوری برچسب زده شده و حجم استفاده از این فناوری به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است. با مشخص شدن ارزش این فناوری، عقد قرارداده‌ها سرعت بیشتری گرفته است.
تمام تولیدکنندگانی که از فناوری SigNature® DNA استفاده می‌کنند، می‌توانند اصل بودن محصولات خود را به خریداران و مصرف‌کنندگان تضمین کنند. چنین کالاهایی در زنجیره تولید یا در طول زمان مصرف توسط مصرف‌کننده به راحتی قابل شناسایی بوده و امکان جعل و سوء استفاده از آنها به حداقل خواهد رسید.
توزیع‌کنندگانی که از فناوریSigNature DNA Provenance™ استفاده می‌کنند، می‌توانند قابلیت ردیابی محصولات توزیع‌شده را به‌دست آورند.
دو شرکت جدید استفاده کننده از فناوری‌های ضدجعل شرکت اپلاید دی‌ان‌ای، از شرکت‌های اقماری لانگ آی‌لند (Long Island) هستند که با این احتساب، تعداد شرکت‌های اقماری لانگ آی‌لند استفاده کننده از فناوری‌های شرکت اپلاید دی‌ان‌ای به هفت شرکت می‌رسد. شرکت اپلاید دی‌ان‌ای اعلام کرده که همکاری لانگ‌آی‌لند و اپلاید دی‌ان‌ای در حال تحکیم و تداوم است. این شرکت قصد دارد تا نقش پررنگ‌تری در حوزه‌های دفاعی و زیستی داشته باشد.
جانیس مراگلیا از مدیران شرکت اپلاید دی‌ان‌ای می‌گوید: ما معتقدیم فناوری SigNature DNA در حال رشد کمی و کیفی است. به نظر می‌رسد این فناوری اعتبار زیادی در حوزه‌های مختلف به‌دست آورده است.