کنگره بین‌المللی ایمنی نانو آغاز به کار کرد

کنگره ایمنی نانو ایران (‏Iran Nano Safety Congress‏) به همت شبکه ایمنی فناوری نانو ستادتوسعه فناوری نانو و با حضور متخصصانی از ۸ کشور جهان، امروز چهارشنبه ۳۰ام بهمن‌ماه، در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد.

کنگره ایمنی فناوری نانو ایران (‏Iran Nano Safety Congress‏) به همت شبکه ایمنی فناوری نانو ستادتوسعه فناوری نانو و با حضور متخصصانی از کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، چین، دانمارک، کره‌جنوبی، هندوستان، ایتالیا و مجارستان، امروز چهارشنبه ۳۰ام بهمن‌ماه، در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد.

دکتر قاضی، دبیر علمی کنگره ایمنی نانو ایران در خصوص برگزاری این کنگره، گفت: «کنگره بین‌المللی ایمنی نانو ایران، تمامی جنبه‌های ایمنی در نانومواد، اعم از سلامت انسانی، مباحث سلامت ‏شغلی و ایمنی محیط زیست را تحت پوشش قرار می‌دهد و فرصتی را فراهم می‌آورد تا ‏محققان اطلاعات و تجربیات خود را درباره سمیت نانوذرات به اشتراک بگذارند‎.»

ارزیابی در معرض قرارگیری، روش شناسی، تعیین مشخصات، ردیابی و پایش، سلامت شغلی و ایمنی زیست‌محیطی، سم شناسی، اکوتوکسیکولوژی و ارزیابی چرخه عمر و استانداردسازی و تنظیم مقررات، از جمله مباحث و محورهایی هستند که در این کنگره مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دکتر قاضی خاطر نشان کرد: «شبکه ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو به منظورشناسایی افراد فعال در این زمینه و تبادل اطلاعات در راستای افزایش توانمندی بیشتر در حوزه ایمنی فناوری نانو در ابعاد مختلف و همچنین اهمیت و ضرورت ایمنی در محصولات مبتنی بر فناوری نانو اقدام به برگزاری کنگره بین المللی ایمنی نانو ایران کرده است.»

وی ادامه داد: «اگرچه این کنگره در دانشگاه علوم پزشکی درحال برگزاری است ولی تمام جنبه‌های ایمنی فناوری نانو در زمینه‌های مختلفی چون، انسانی، محیط زیست، استانداردسازی و اخلاقی و قوانین مورد نیاز آن در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفت است.»

به گفته دبیر علمی کنگره بین‌المللی ایمنی نانو ایران، کار درخصوص ایمنی در فناوری نانو بسیار گسترده است. بررسی ایمنی در فناوری نانو به معنی خطرناک بودن این فناوری نیست و بحث ایمنی در تمامی مسایل مطرح است.

دکتر قاضی درخصوص مهمانان خارجی حاضر دراین کنگره افزود: «براساس کارگروه‌هایی که شبکه ایمنی ستاد نانو وجود دارد، مهمانان و سخنرانان در زمینه‌هایی چون محیط زیست، انسانی و شغل، تخصص داشته و به ارائه مطالب خود می‌پردازند و شرکت‌کنندگانی از کشورهایی چون، آفریقای جنوبی، آمریکا، چین، دانمارک، کره جنوبی، هندوستان و ایتالیا و مجارستان در این کنگره حضور دارند.»

دبیر علمی کنگره بین‌المللی ایمنی نانو در ایران در پایان تصریح کرد: «امیدواریم، با بررسی ایمنی درجنبه‌های مختلف فناوری نانو و در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی در راستای آگاهی متخصصان در این زمینه و ورودشان به شبکه ایمنی نانوبه خوبی انجام گیرد تا بتوانیم تحقیقات در شبکه ایمنی نانو را هدایت شده انجام داده و در آینده اطلاعات بیشتری در زمینه ایمنی درفناوری نانو به دست آوریم.»