ماتریس احتیاطی برای سنتز نانومواد

ماتریس احتیاطی روشی برای ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت ویژه نانومواد در محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو است.

ماتریس احتیاطی برای سنتز نانومواد برای صنعت و تجارت طراحی و تنظیم شده است. این ماتریس برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط اداره فدرال سلامت عمومی کشور سوییس منتشر شده است. ماتریس احتیاطی روشی برای ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت ویژه نانومواد در محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو است. این ماتریس به طور منظم با اتکا بر تجارب و دانش علمی جدید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

این ماتریس احتیاطی، ارزیابی ساختارمند «ضرورت‌های احتیاطی ویژه فناوری‌نانو»، به هنگام دستکاری و سنتز نانومواد را ممکن می‌سازد. هدف از طراحی ماتریس احتیاطی مذکور، کمک به بخش‌های صنعتی و سازمان‌های تجاری در جهت اعمال خودکنترلی بر کارمندان، مشتریان و محیط زیست می‌باشد.

با استفاده از این ماتریس، امکان شناسایی کاربردهای بالقوه خطرناک فراهم شده و مقدمات طراحی شاخص‌های احتیاطی برای حفاظت از مردم و محیط زیست ممکن می‌شود. ماتریس جدید به تضمین ایمنی مربوط به توسعه محصولات جدید کمک می‌کند. این ماتریس، ارزیابی ریسک اولیه را با اتکا بر وضعیت کنونی دانش ممکن ساخته و ضرورت نیاز به شفافیت بیشتر را نشان می‌دهد. ماتریس احتیاطی با همکاری تنگاتنگ بخش صنعت، دانشگاه و سازمان‌های تجاری و نیز سازمان‌های زیست‌محیطی و مصرف‌کننده به روز شده است.

پرسشنامه تحت وب این ماتریس دارای ۶ بخش مختلف است که علاقمندان می‌توانند با مراجعه به از این نشانی به آن دسترسی داشته باشند.