نمایشگاه عکس فناورانه در دانشگاه شریف برگزار شد

ساختمان ابن سینای دانشگاه صنعتی شریف در روزهای ۵ و۶ اسفند میزبان نمایشگاه عکس‌های فناورانه وصنعتی بود. در این نمایشگاه عکس‌هایی از محصولات و دستاوردهای علمی و فناورانه ایران به نمایش گذاشته شد.

ساختمان ابن سینای دانشگاه صنعتی شریف در روزهای ۵ و۶ اسفند میزبان نمایشگاه عکس‌های فناورانه وصنعتی بود. در این نمایشگاه عکس‌هایی از محصولات و دستاوردهای علمی و فناورانه ایران به نمایش گذاشته شد.

کارشناسانی از ستاد نانو در روزهای برگزاری نمایشگاه در محل نمایشگاه حضور داشتند و به سوالات بازدیدکنندگان نمایشگاه پاسخگو بودند. همچنین بروشورهای معرفی ستاد نانو و ماهنامه فناوری نانو نیز در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه توزیع ‌شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با فعالیت‌های ستاد نانو و پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری نانو و دستاوردهای محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بوده است.

شایان ذکر است، ستاد نانو آمادگی دارد تا نمایشگاه‌های مشابهی را در سایر دانشگاههای متقاضی برگزار نماید. گفتنی است، این نمایشگاه با همکاری کانون فیلم و عکس علمی و صنعتی وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.