اثرات فناوری‌نانو بر رفع شکاف طبقاتی جهانی

اگرچه فناوری‌نانو دربرگیرنده پتانسیل گسترده‌ای است، اما این فناوری هنوز در مرحله معرفی چرخه حیات خود قرار داشته و به بلوغ کامل نرسیده است.

فناوری‌نانو قادر به معرفی کاربردهای خوش‌آتیه‌ای است که می‌توانند زندگی روزمره ما را تحت تاثیر قرار دهند. این فناوری می‌تواند از طریق شبیه‌سازی و کنترل مواد در مقیاس یک میلیاردم متر، امکان تعدیل و ارتقای خواص محصولات را در بین تمامی صنایع  فراهم کند. اگرچه فناوری‌نانو دربرگیرنده پتانسیل گسترده‌ای است، اما این فناوری  هنوز در مرحله معرفی چرخه حیات خود قرار داشته و به بلوغ کامل نرسیده است. زمانی که به تغییرات احتمالی ناشی از توسعه فناوری‌نانو توجه می‌کنیم، این سوال به ذهنمان می‌آید که آیا این فناوری می‌تواند فاصله بین فقیر و غنی را کاهش دهد، یا اینکه دارای اثراتی برخلاف این موضوع است؟

در این راستا، انجمن صنایع فناوری‌نانو (NIA) در کشور انگلیس گزارشی را منتشر کرده است که در قالب آن، نقاط قوت و ضعف فناوری‌نانو و اثرات آنها بر توسعه جهانی و اقدامات اخیر برای مقابله با فقر را بررسی کرده است.

گزارش جدید با عنوان «پر کردن شکاف: اثرات فناوری‌نانو بر شکاف طبقاتی جهانی»، اکتشافات مبتنی بر فناوری‌نانو و کاربردهای بالقوه آنها که می‌توانند در کشورهای در حال توسعه اجرا شده و منافعی را برای اکثریت مردم محروم آن به ارمغان بیاورند را بررسی کرده است. موانع و مشکلاتی که در این گزارش به دقت بررسی شده‌اند عبارتند از:
•    آیا فناوری‌نانودر دسترس افرادی که نیازمند کمک هستند، قرار می‌گیرد؟
•    اثرات این فناوری بر تجارت جهانی و اقتصادهای ضعیف کنونی چیست؟
•    ماهیت غیرقابل پیش‌بینی و ابهامات مربوط به ریسک‌های فناوری‌نانو چیست؟
•    آیا مخترعان کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای بهره‌برداری کامل از این فناوری،  بر قوانین و مقررات مالکیت معنوی فائق آیند.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است.