پایان کار پنجمین دوره توانمندسازی نانو با معرفی گروه‌های برتر

در روز پایانی پنجمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو، پس از برگزاری آخرین کارگاه این دوره با موضوع «انتقال تجربیات کارآفرینان موفق» گروه‌ها به ارائه بوم مدل کسب و کار خود پرداختند و نهایتا در مراسم اختتامیه، گروه‌های برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در آخرین روز برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو، دکتر ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مهندس جعفری، مسئول امور شرکت‌های دانش‌بنیان موسسه خدمات فناوری تا بازار، در کارگاه انتقال تجربیات کارآفرینان موفق، به بیان الگوهای موفق و ناموفق و نکات مهم در این الگوها پرداختند.

مهندس جعفری پس از ارائه آماری از شرکت‌های نانویی ثبت شده و پیش از آغاز مباحث کارگاه به شرکت کنندگان پنجمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی نانو گفت: «برای آنکه درک بهتری از واقعیت‌های کسب‌و‌کار دانش‌بنیان پیدا کنید، مسیر رشد یا شکست آنها را ببینید، باید با تجربیات افرادی که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه دارند، آشنا شوید.»

وی به تشریح انواع مدل‌های شرکت‌ دانش‌بنیان پرداخت و افزود: «مدل همکاری مشترک شرکتی (شرکت دانش‌بنیان و شرکت صنعتی)، یکی از انواع مدل‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. با توجه به آنکه شرکت‌های کوچک فناور قدرت کافی برای تولید و عرضه محصول از دانش فنی خود را ندارند این مدل بسیار کارآمد است.»

دکتر ابراهیمی، در این خصوص خاطر نشان کرد: «درمدل همکاری مشترک شرکتی، صداقت بسیار مهم است و هریک از طرفین بایستی باتمام توان و بهترین شکل و کیفیت کارهای خود را انجام دهند. ادغام شدن در تمام دنیا در راستای کیفیت محصولات مطرح است و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک در راستای رشد و پیشرفت با سرعت بیشتر باید بدانند مکانیزم ادغام کارگشای آنان خواهد بود.»

همچنین، مدل فروش لیسانس (همکاری فرد دانشگاهی و شرکت صنعتی)، استخدام فناور در شرکت، مدل فناور تکنفره و مدل فناور و همکاران (دو چند نفره) از دیگر انواع مدل‌های شرکت‌های دانش‌بنیان‌اند که مهندس جعفری به معرفی الگوهای موفق این مدل ها نیز در این کارگاه پرداخت.

 دکتر ابراهیمی در خصوص مدل فروش لیسانس خاطرنشان کرد: «در این مدل اگر فرد که دانش فنی خود را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد یک شرکت ایده‌پرداز داشته باشد بسیار موفق خواهد بود.»

وی با تاکید بر اهمیت داشتن مدل کسب و کار مناسب در راستای بازاریابی، تصریح کرد: «در راستای ایجاد کسب وکار مدل کسب و کار خود را در ابتدا ترسیم کنید، توجه داشته باشید این مدل یک مدل بسته نیست، بلکه پویا بوده و همواره بایستی آن را ارزیابی کنید.»

مهندس جعفری درپایان کارگاه به شرکت‌کنندگان دوره خاطرنشان کرد: «با آموزش‌هایی که در این کارگاه کسب می‌کنید و با توجه به پایه اطلاعات، دانش و تخصصی که دارید می‌توانید در مسیر کسب ثروت از دانش خود قرار گیرید، در دنیای مدیریت الگوبرداری از نمونه‌های موفق و ناموفق بسیار قابل توجه است که متاسفانه بسیاری از افراد به آن توجه ندارند و آن را جدی نمی‌گیرند.»

پس از پایان این کارگاه هریک از گروه‌ها به ارائه و بیان توضیحات بوم مدل کسب و کار خود پرداختند.

این بوم شامل قسمت هایی چون، بخش مشتریان، ارتباط با مشتریان، کانال توزیع، ارزش پیشنهادی، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، جریان درآمدی، و ساختار هزینه است. هریک از ۸ گروه با توجه به ایده انتخاب شده در روز اول و فرایندهایی که درطی دوره داشته‌اند بوم مدل کسب و کار خود را تکمیل کرده و در روز آخر به دفاع از ایده و بیان نکات کاربردی و مثبت طرح و ایده خود به داوران و کارشناسان پرداختند.

گفتنی است، هدف از این کار آشنایی و کسب مهارت هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان در دوره در راستای تبدیل ایده‌‌های خود به کسب و کار موفق و انجام کارتیمی و مشارکتی است.

در پایان این دوره، گروه‌ها به ارائه طرح‌ها و ایده‌های خود پرداختند. این ارائه که توسط نماینده گروه و در سه دقیقه انجام شد، از سوی تیم داوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در مراسم اختتامیه پنجمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو، از گروه‌های برتر تقدیر شد.

شایان ذکر است، پنجمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو، در روزهای ۸ تا ۱۰ اسفندماه در مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه‌ای واقع در شهر کرج برگزار شد.