دگرگونی دنیا با پیشرفت‌های فناوری‌نانو

بر اساس مقاله جدیدی که در مجله سیگنال به چاپ رسیده است، به خاطر پتانسیل گسترده فناوری‌نانو، مشارکت و همکاری در این حوزه، برای تضمین انطباق تحقیقات بنیادی این حوزه با نیازهای کلیدی، بسیار حایز اهمیت است.

دانشمندانی که در زمینه برنامه‌های فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند و شامل سازمان‌های دولتی بیش از ۲۰ کشور دنیا می‌باشند، بر این باورند که فناوری‌نانو، غول فناوری‌های آینده خواهد بود. پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI) که مشارکت صنعت، دانشگاه و شرکای بین المللی را به همراه خود دارد، به دنبال تبدیل اکتشافات به محصولات و بهره‌مندسازی بخش عمومی و نظامی از آنها است.  
بر اساس مقاله جدیدی که در مجله سیگنال (SIGNAL Magazine) به چاپ رسیده است، به خاطر پتانسیل گسترده فناوری‌نانو، مشارکت و همکاری در این حوزه، برای تضمین انطباق تحقیقات بنیادی این حوزه با نیازهای کلیدی، بسیار حایز اهمیت است. بعلاوه تربیت نسل آتی نیروی کار ماهر، منجر به تجاری‌سازی فناوری‌نانو شده و به سلامت اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

این مقاله حاصل مصاحبه با برخی از دست‌اندرکاران اصلی NNI بوده که در خصوص پتانسیل فناوری‌نانو در حوزه سلامت و بخش‌های تجاری بحث و بررسی کرده‌اند. متن کامل این مقاله در شماره دسامبر سال ۲۰۱۳ مجله سیگنال به چاپ رسیده و در قالب آن پیشرفت‌های فناوری‌نانو در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده و چگونگی تاثیر آنها بر دگرگونی جهانی، بحث و بررسی شده است.

به گفته لیو اسلوتر، معاون مواد و ساختارهای اداره دفاع تحقیقات و مهندسی، زمانی فرا می‌رسد که بخش‌های نظامی به طور گسترده‌ای از پدیده‌های نانومقیاس، فرایندهای نانو و مواد نانو در کاربردهای دفاعی استفاده خواهند کرد.

متن کامل این مقاله به طور رایگان از طریق نشانی http://www.afcea.org/content/?q=node/11968/  قابل دریافت است.

مجله سیگنال توسط سازمان بین‌المللی AFCEA  منتشر می‌شود.