انتشار اولین خبرنامه پروژه NANoREG

خبرنامه NoREG با مرتبط کردن مسائل EHS به ارزیابی علمی داده‌ها و روش‌های آزمایش، تلاش می‌کند تا به سوالات مربوطه پاسخ دهد.

فناوری‌نانو از جمله ۶ فناوری توانمندساز کلیدی (KETs) است که کمیسیون اروپا درسال ۲۰۱۲ میلادی آن را انتخاب نمود. این فناوری‌ها در انتقال یک اقتصاد منبع‌محور به یک اقتصاد دانش‌محور و رقابت‌پذیر کردن صنایع اروپا در اقتصاد دانش‌محور، دارای اهمیت راهبردی است.
یکی از تهدیدهای جدی تامین سرمایه در حوزه فناوری‌نانو، شناخت محدود مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (EHS) نانومواد (NMs) است. این شناخت محدود، باعث ایجاد ابهام در نحوه قضاوت در زمینه جنبه‌های EHS این مواد در محیط قانون‌گذاری می‌شود. این امر در زمینه سرمایه‌گذاری این حوزه و مقبولیت محصولات حاوی NMs تاثیر منفی خواهد داشت. در این راستا، اتحادیه اروپا با طراحی و تدوین پروژه نانورج (NANoREG)، به دنبال رفع ابهامات مربوط به جنبه‌های EHS نانومواد است. این پروژه، جنبه‌های EHS، که به حوزه قانون‌گذاری مربوط می‌شود را شناسایی خواهد کرد.
نانورج (NANoREG ) اولین پروژه اتحادیه اروپا است که در قالب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری این اتحادیه (FP7) انجام گرفته و هدف آن پاسخ به سوالات مدنظر قانون‌گذاران در زمینه مسائل ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو است. خبرنامه NoREG با مرتبط کردن مسائل EHS به ارزیابی علمی داده‌ها و روش‌های آزمایش، تلاش می‌کند تا به سوالات مربوطه پاسخ دهد. این خبرنامه با اتکا بر سوالات و نیازهای موردنظر قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان مقررات، محورهای ذیل را پوشش خواهد داد:
• ارائه راهکار و پاسخ به سوالات موردنظر با اتکا بر داده‌های موجود و تکمیل آنها با اتکا بر دانش جدید؛
• فراهم کردن مجموعه‌ای از ابزارهای مرتبط برای ارزیابی ریسک، تعیین مشخصات، آزمایش سم‌شناسی و شاخص‌های میزان انتشار نانومواد تولیدی؛
• در مقطع زمانی بلندمدت، طراحی و تدوین راهبردهای آزمایش جدید منطبق با الزامات نوآوری؛
• برقراری روابط نزدیک با نویسندگان، پیشگامان علمی و صنعتی برای استفاده از رویکردهای مدیریت ریسک کاربردی و کارآمد برای نانومواد تولیدی و محصولات حاوی نانومواد.
این خبرنامه به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://www.nanowerk.com/nanotechnology_news/newsid=34524.php