دستورالعمل‌های جدید OECD در حوزه نانومواد تولیدی

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، در چارچوب «برنامه ایمنی نانومواد تولیدی خود»، دستورالعمل‌های آزمایش سم‌شناسی زیست محیطی و انهدام نانومواد تولیدی در محیط زیست را منتشر نموده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در چارچوب «برنامه ایمنی نانومواد تولیدی خود»، و در اقدامی ویژه در زمینه آزمایش و ارزیابی نانومواد تولیدی، مجموعه نشست‌های تخصصی خود، برای بهبود قابلیت کاربرد دستورالعمل‌های آزمایش این سازمان برای نانومواد را در سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز نمود. در همین راستا، در «کارگروه نانومواد تولیدی» برای بررسی سم‌شناسی زیست‌محیطی و از بین بردن نانومواد تولیدی در محیط زیست توافق به عمل آمد.
به همین منظور، نشست تخصصی OECD در زمینه سم‌شناسی زیست‌محیطی و از بین بردن نانومواد تولیدی در محیط زیست، در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی، با میزبانی هیات آلمانی و حمایت مالی وزارت فدرال محیط‌زیست، حفاظت طبیعی و ایمنی هسته‌ای (BMU) این کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا (EPA) در شهر برلین برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی قابلیت کاربرد دستورالعمل‌های آزمایش این سازمان برای سم‌شناسی زیست محیطی و انهدام نانومواد تولیدی در محیط زیست، و شناسایی ضرورت توسعه و تدوین دستورالعمل‌های جدید مورد نیاز بود.
در این سند جدید، گزارش جامعی از مباحث و پیشنهادات مطرح شده در نشست مذکور ارائه شده است. سند «دستورالعمل‌های آزمایش سم‌شناسی زیست محیطی و انهدام نانومواد تولیدی در محیط زیست» در راستای مسوولیت نشست مشترک کمیته مواد شیمیایی و کارگروه مواد شیمیایی، آفت‌کش‌ها و زیست‌فناوری سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، منتشر شده است.