تلاش برای توسعه فناوری‌نانو در کشورهای آمریکای لاتین

پروژه NMP–DeLA، با هدف بهبود همکاری‌ها بین کشورهای آمریکای لاتین و اروپا در حوزه فناوری‌نانو و مواد پیشرفته آغاز شده است.

پروژه «مواد، علوم نانو، فناوری‌نانو و فناوری‌های تولید جدید-کاربرد آنها در کشورهای آمریکای لاتین» (NMP–DeLA)، با هدف بهبود همکاری‌ها بین کشورهای آمریکای لاتین و اروپا در حوزه فناوری‌نانو و مواد پیشرفته آغاز شده است.
پروژه NMP-DeLA با گردهم آوردن متخصصان و همکاران کشورهای مختلف آمریکای لاتین و اروپا، به دنبال توسعه فعالیت‌های مشترک بین دو منطقه است، تا در چارچوب آن، با تقویت تحقیقات و آموزش محلی، به توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه‌های چالش‌برانگیز پیش‌روی این کشورها، نظیر انرژی، آب و سلامت، کمک نماید.
فعالیت‌های عمده این پروژه عبارتند از:
• شبکه‌سازی، آموزش و پژوهش در حوزه مواد پیشرفته (علوم نانو، فناوری‌نانو، مواد و فناوری‌های تولید جدید)؛
• آموزش مهارت‌های جدید با هدف بهبود و تقویت دانش محلی در آمریکای لاتین در حوزه فناوری نانومواد؛
• تبادل تجارب موفق و ظرفیت‌سازی در زمینه نوآوری نانومواد و انتقال فناوری با همکاری کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی؛
• ارتقای هم‌افزایی با اتکا بر برنامه‌های مشترک و سیاست‌های محلی و منطقه‌ای مربوط به حوزه مواد پیشرفته؛ و
• مشارکت در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل.
در حال حاضر این پروژه از سازمان‌ها و افراد دعوت کرده است تا در راستای حمایت از توسعه فناوری‌نانو در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا با این پروژه همکاری نمایند. NMP-DeLa، پیشگامی حایز اهمیت و تنها پروژه تایید شده منطقه آمریکای لاتین است که در قالب برنامه مشترک NMP در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP7) انجام می‌گیرد.