اثرات زیست‌محیطی نانوماشین‌ها

پیشرفت‌های اخیر در سنتز میکرو و نانوماشین‌ها، باعث گشایش افق‌های جدیدی در جهت رفع مسائل زیست‌محیطی شده است.

پیشرفت‌های اخیر در سنتز میکرو و نانوماشین‌ها، باعث گشایش افق‌های جدیدی در جهت رفع مسائل زیست‌محیطی شده است. بر اساس مقاله جدیدی با عنوان « مروری بر اثرات زیست محیطی میکرو و نانوماشین‌ها» که در هفتم مارس سال ۲۰۱۴ میلادی در مجله ACS Nano منتشر شده است، فرصت‌ها و چالش‌های انتقال پیشرفت‌های چشمگیر فناوری نانوموتور به کاربردهای زیست‌محیطی عملی، بحث و بررسی شده است. وی جو و جوزف وانگ از دانشگاه کالیفرنیا نویسندگان مقاله مذکور می‌باشند.
این مقاله، حوزه‌های زیست‌محیطی مختلفی نظیر: پایش کیفیت آب مبتنی بر نانوموتور و …، که می‌توانند از این پیشرفت‌ها منتفع شوند را پوشش داده است. پیشرفت‌های اولیه نشان می‌دهد که نانوماشین‌ها منجر به کاربردهای زیست‌محیطی نوین شده و فعالیت این ماشین‌های کوچک، دربرگیرنده ابعاد جدید و قدرتمندی در عرصه حسگرها و ترمیم محیط زیست خواهد بود.
در حالی که ایده کاربردهای بالقوه مختلف در گذشته توسط گروه‌های تحقیقاتی متعدد بحث و بررسی شده است، قابلیت‌های زیست‌محیطی جدید نانوماشین‌ها، توسعه پیدا کرده و برای استفاده گسترده از مزایای زیست‌محیطی آنها به تلاش‌های بیشتری نیاز است.
نانوماشین‌ها در چشم‌انداز آینده خود می‌توانند در شرایط مخاطره‌آمیز استفاده شده و در برنامه‌ریزی برای کنترل آلاینده‌های سمی در مناطق وسیع و یا تسریع در پاکیزه‌سازی محیط زیست، استفاده شوند.
این پیشرفت‌ها، به همراه پیشرفت‌های مشابه، تاثیر گسترده‌ای بر عرصه محیط زیست خواهد داشت و بنابراین به رفع چالش‌های زیست‌محیطی پیش‌روی کشورهای جهان کمک خواهد کرد.
متن کامل این مقاله به قیمت ۳۵ دلار از طریق نشانی قابل خریداری است.
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nn500077a