ارزیابی اثرات ثبت محصولات حاوی نانومواد در اروپا

در دسترس بودن محصولات حاوی نانومواد در بازار، قابلیت ردگیری تولید نانومواد، و در نهایت آزادی حق انتخاب مشتریان، از جمله مزایای وجود ثبت محصولات حاوی نانومواد می‌باشد.

مدت زمانی است که اجرای طرح ثبت محصولات نانو، به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت استفاده از نانومواد و تضمین نظارت قانونی بر آنها، در اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ابهامات مربوط به ارزیابی ریسک‌های احتمالی نانومواد بر سلامت انسان و محیط زیست، و فقدان دانش مصرف‌کنندگان و نهادهای مربوط به استفاده از نانومواد در محصولات، از جمله دلایل اجرای طرح ثبت محصولات نانو می‌باشند.
در این راستا، آژانس فدرال محیط زیست آلمان، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ میلادی،گزارشی را با عنوان «ایده ثبت محصولات حاوی نانومواد در اروپا» (ENPR) منتشر نمود. بر اساس این ایده، تولیدکنندگان یا واردکنندگان محصولات حاوی نانومواد، با احتمال انتشار نانومواد در محیط زیست و انسان، باید آنها را به یک مرکز ثبت اروپایی گزارش دهند. هدف این مطالعه، تجزیه وتحلیل اثرات ENPR است. به همین منظور، بخش‌ها و شرکت‌هایی که مورد توجه ENPR بودند، شناسایی شده و برخی از گزارش‌ها و گزارش‌دهندگان، طبقات مواد، ترکیبات مورد نظر و مقالات بررسی شدند.
براساس نتایج حاصله، هزینه‌های اجرایی گزارش‌دهندگان و نهادهای واجد شرایط برای یک ENPR، مشخص شده و مزایای وجود یک ENPR برای نهادهای عمومی، مصرف‌کنندگان و گزارش‌دهندگان نیز تشریح شده است.
دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی؛ مصرف‌کنندگان؛ و شرکت‌ها از ذینفعان اصلی ثبت محصولات حاوی نانومواد محسوب می‌شوند. در دسترس بودن محصولات حاوی نانومواد در بازار، قابلیت ردگیری تولید نانومواد، و در نهایت آزادی حق انتخاب مشتریان، از جمله مزایای وجود ENPR می‌باشد.
این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://www.nanowerk.com/nanotechnology_news/newsid=34810.php