برگزاری ۸ دوره آمادگی در ۱۶ روز باقی مانده تا چهارمین مسابقه نانو

شانزده روز مانده به آزمون چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو هشت دوره آموزشی آمادگی و آشنایی با سرفصل‌های آزمون در اردیبهشت ماه ۹۳ برای داوطلبان از سوی نهادهای ترویجی برگزار می‌شود.

شانزده روز مانده به آزمون چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو در اردیبهشت ماه ۹۳هشت دوره آموزشی آمادگی و آشنایی با سرفصل‌های آزمون برای داوطلبان از سوی نهادهای ترویجی برگزار می‌شود.

علاوه بردومین مدرسه بهاری علوم وفناوری نانو که در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود٬ هفت دوره دیگر نیز در سایر دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد که مشخصات دوره‌های فوق به شرح زیر است:

کارگاه آموزشی فناوری نانو دانشگاه آزاد خمینی شهر
محل برگزاری: دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر، دانشکده مکانیک
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۳ و پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۸- ۱۵
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزار کننده: انجمن نانوالکترونیک باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد خمینی شهر
کسب اطلاعات بیشتر:  ۰۹۱۳۷۹۴۳۱۷۹-۰۹۱۳۸۹۳۶۹۸۰-۰۳۱۱۳۶۶۴۱۰۲

کارگاه آموزشی دانشگاه اراک
محل برگزاری: دانشگاه اراک /پردیس سردشت
تاریخ برگزاری: سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک
کسب اطلاعات بیشتر:  ۰۹۳۵۴۶۳۲۷۷۹

کارگاه آموزشی آمادگی چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده اقتصاد
تاریخ برگزاری: ۴ و ۵ اردیبهشت ماه
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان
کسب اطلاعات بیشتر:  ۰۹۱۵۷۹۶۶۷۸۰ / ۰۵۴۱۲۴۵۲۳۳۸

کارگاه صفر تا صد نانو دانشگاه شهید چمران اهواز
محل برگزاری: دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده های علوم وکشاورزی
تاریخ برگزاری: چهارشنبه و ‍پنجشنبه چهارم و پنجم اردیبهشت
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
کسب اطلاعات بیشتر:  ۰۹۳۶۰۸۸۵۴۴۳

هفته فناوری نانو
محل برگزاری: پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) قزوین
تاریخ برگزاری: ۳۱ فروردین تا ۸ اردیبهشت
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: انجمن های علمی دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی(ره) و پیام نور
کسب اطلاعات بیشتر:  ۰۲۸۱۳۶۹۷۲۰۰ داخلی۱۳۵

آشنایی با فناوری نانو: تولید، تجاری سازی و کاربردها؛ کرج
محل برگزاری: دانشگاه جامع علمی و کاربردی خانه کارگر
تاریخ برگزاری: ۴و ۵ اردیبهشت
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: آموزشگاه چکامه
کسب اطلاعات بیشتر:  ۳۲۲۱۱۸۵۸-۰۲۶و ۳۲۲۱۴۶۹-۰۲۶

دوره عمومی فناوری نانو
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
تاریخ برگزاری: چهارشنبه دهم٬ یکشنبه چهاردهم و سه شنبه شانزدهم اردیبهشت
مدرس: مدرسان دارای گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو
برگزارکننده: مرکز نانو فناوری دکتر شهید چمران استان زنجان
کسب اطلاعات بیشتر:  ۰۹۳۷۹۲۶۸۳۶۰

شایان ذکر است، ستاد نانو در راستای اهداف ترویجی و آموزشی تدوین شده در سند راهبرد ۱۰ ساله فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقات ملی فناوری نانو نموده است. چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار می‌شود.