حمایت ۷۰درصدی از خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی

باشگاه دانش‌آموزی نانو با هدف گسترش پژوهش‌های دانش‌آموزی در حوزه نانو و تجهیز آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی نانو، در دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل ۱۲ پکیج تجهیزاتی به آزمایشگاه‌‌های مدارس ارائه می‌کند.

باشگاه نانوبا توجه به نوع تجهیزات موردنیاز و بودجه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی ۱۲ پکیج مختلف را تنظیم و به نماینده خرید آموزش و پرورش که متقاضی آزمایشگاه‌های آموزشی هستند، تجهیزات ارائه می کند.

به گفته مدیر باشگاه نانو در این ۱۲پکیج مطالب آموزشی و توضیحات هر دستگاه و CD آموزش نحوه استفاده از دستگاه‌ها نیز ارائه می‌شود. همچنین تیم فنی باشگاه نانو که مسلط به تجهیزات درنظر گرفته شده برای آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی هستند، برای بررسی فنی تجهیزات خریداری شده آمادگی دارند.

در سه روز برگزاری این نمایشگاه نمایندگانی از شهرهای قزوین، مازندران (بابلسر، آمل و نور)، همدان (۲آزمایشگاه)، سمنان، فسا، جیرفت، اهواز، آذربایجان شرقی (۳آزمایشگاه) استهبان و اصفهان، با استفاده از حمایت ۴۰ درصدی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری وحمایت ۳۰ درصدی ستاد نانو و در مجموع با ۷۰ درصد حمایت در راستای نیاز مرکز و یا راه‌اندازی آزمایشگاه دانش‌آموزی اقدام به خرید تجهیزات از نمایشگاه کرده‌اند.

گفتنی است، دستگاه‌هایی چون، تولید نانو الیاف، اسپاترینگ‌رومیزی، دستگاه تولید نانوذرات ازانفجارسیم، اولتراسونیک و تجهیزات عمومی آزمایشگاهی مانند کوره، آون و ph متر از جمله تجهیزات درنظرگرفته شده برای آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی نانو است.