پرداخت ۶ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۶۴۵ محقق نانو

ستاد توسعه‌ی فناوری نانو در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ مبلغ ۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۶۴۵ محقق پرداخت نموده است.

ستاد توسعه‌ی فناوری نانو در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳مبلغ ۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۶۴۵ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آن‌ها تا آخر فروردین ماه ۱۳۹۳ در ستاد فناوری نانو داوری و تأیید شده و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در  شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه‌ی مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک، در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
 تعداد مبلغ(ریال)
مقاله ISI ۲۳۲ ۳,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشجو) ۱۶۵ ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) ۱۴۹ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(دانشجو) ۴۳ ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه دکتری(استاد راهنما) ۴۱ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۱۵ ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۶۴۵ ۵,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است افراد در صورت ویرایش شماره‌ حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌ نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه‌ی مقاله در همایش، ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.