همکاری شرکت عربستانی با شرکت لاکهید مارتین برای توسعه‌ی فناوری‌نانو

دو شرکت سابیک و لاکهید مارتین، به منظور بررسی ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک جدید در کشور عربستان سعودی، یادداشت تفاهم مشترک به امضا رساندند.

دو شرکت سابیک (SABIC) و لاکهید مارتین (Lockheed Martin)، به منظور بررسی ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک جدید در کشور عربستان سعودی، یادداشت تفاهم مشترک همکاری به امضا رساندند. این دو شرکت در قالب این یادداشت تفاهم همکاری، به دنبال توسعه‌ی مواد نانو ساختار کربنی برای استفاده در مجموعه‌ای از کاربردها و بازارهای نهایی می‌باشند.
شرکت‌های سابیک و لاکهید مارتین در زمینه‌ی توسعه، اعتبارسنجی صنعتی، آزمایش، تولید انبوه، تولید و فروش مواد نانو ساختار کربنی و محصولات مبتنی بر نانوساختارهای کربنی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
به گفته‌ی اِرنستو اُچی‌یلو، معاون نوآوری و فناوری شرکت سابیک،: «این یادداشت تفاهم، بخشی از یک پیشگامی است که به دنبال توسعه‌ی فرصت‌های کسب و کاری جدید برای شرکت سابیک بوده و کسب و کارهای با ارزش افزوده بالاتر در کشور عربستان سعودی توسعه خواهد داد». به گفته‌ی وی، همکار نوآوری نظیر شرکت لاکهید مارتین، برای شرکت سابیک بسیار ارزشمند بوده و انتظار می‌رود که این پیشگامی، آغاز همکاری‌های بلندمدت با شرکت مذکور باشد.
به اعتقاد دل‌بنت، معاون آموزش و سیستم‌های شرکت لاکهید مارتین، «ترکیب نانوفناوری‌های پیشرفته شرکت لاکهید مارتین با قابلیت‌های شرکت سابیک، منجر به ایجاد فرصت‌های مهیج نوآوری و مواد جدید خواهد شد».