اولین دوره آموزشی ترویج صنعتی ویژه مدرسین نانو برگزار شد.

اولین دوره آموزشی ترویج صنعتی ویژه مدرسین نانو در روز ۱۰ خرداد با حضور ۲۴ نفر از اساتید دانشگاه و دارندگان گواهی توانمندی تدریس تراز “الف” یا “ب”(فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد فناوری نانو) برگزار گردید.

اولین دوره آموزشی ترویج صنعتی ویژه مدرسین نانو در روز ۱۰ خرداد با حضور ۲۴ نفر از اساتید دانشگاه و دارندگان گواهی توانمندی تدریس تراز “الف” یا “ب”(فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد فناوری نانو) برگزار گردید.

در این دوره آموزشی در ابتدا به معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان پرداخته شد. در ادامه، تجربه های موفق صنعتی در حوزه فناوری نانو، تشریح زنجیره ایده تا محصول، چگونگی برقراری ارتباط بین شرکت های صنعتی و شرکت های دانش بنیان، مدل های مختلف تجاری سازی و الگوهای حمایت از فناوران و صنعتگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخش دوم این دوره نیز مباحثی همچون؛ چگونگی ارتباط با صنعت، نحوه ارائه اطلاعات به صنعت، آشنایی با نهادهای دولتی صنعتی به شرکت کنندگان ارائه گردید.

در پایان این دوره، جلسه هم اندیشی پیرامون اجرای “طرح حمایت تشویقی از سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو” میان شرکت کنندگان و مسئولین کارگروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد نانو برگزار گردید.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی هر سه ماه یکبار و با حضور مدرسین فعال فناوری نانو برگزار می گردد و شرکت کنندگان در این دوره، می توانند طبق آیین نامه “طرح حمایت تشویقی از سمینار آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو” نسبت به برگزاری سمینارهای صنعتی اقدام کنند.