دومین نشست تخصصی از پایان نامه تا صنعت ویژه اساتید برگزار شد

دومین نشست تخصصی « از پایان نامه تا صنعت» ویژه اساتید فعال در فناوری نانو، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست آشنایی اساتید با فرایند تجاری‌سازی ایده‌های دانشگاهی بوده است. در این نشست سه کارگاه با عناوین آشنایی با مراکز رشد و خدمات فناوری تا بازار، توسط دکتر کوهی، آشنایی با مدل کسب و کار توسط دکتر بهمن ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پایان نامه‌های کاربردی و نمونه‌های موفق تعامل با صنعت، توسط دکتر رضا باقری عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ارایه شد.

مراسم با سخنرانی دکتر رضایت؛ مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو آغاز شد. ایشان در سخنان خود با اشاره به اهداف ستاد نانو برای برگزاری چنین نشست­‌هایی به ارائه الگوهایی برای بهتر شدن ارتباط افراد علمی با تولید و صنعت تاکید کرد و با بیان لزوم بهره‌مندی صنعت از دانش افراد نخبه به سخنان خود پایان داد.

سخنران بعد دکتر محمد کاظم کوهی؛ رییس نشست و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود. وی در زمینه آشنائی با مراکز رشد و خدمات فناوری تا بازار مطالبی ارائه کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت. ایشان در ابتدا به تاریخچه مراکز رشد، چگونگی شکل گیری و پیدایش و در ادامه به روند پیدایش مراکز رشد در ایران اشاره کرد. سپس با ارائه مثال‌های واقعی و ملموس و بیان ایرادات و اشکالات موجود، افراد حاضر در جلسه را به درک حقیقت و تلاش برای تطبیق با شرایط در جهت پیشبرد امور فرا خواند.

سخنران سوم این مراسم دکتر بهمن ابراهیمی؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران بود. سخنرانی وی در زمینه آشنایی با مدل کسب و کار و ارائه روش تدوین طرح کسب و کار و مدل درآمدی بود. این سخنرانی در حوزه فرآیند کامل ایده تا محصول و وضعیت کسب وکارهای ایرانی و چالش‌های محیطی و کلان انجام شد. او با بیان بایدها و نبایدهای صنعت و چالش‌های پیشرو در بازار، با معرفی چند شرکت موفق و تشریح چگونگی موفقیت آنان سخنان خود را به پایان رساند.

سخنران پایانی این مراسم دکتر رضا باقری؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف بود. سخنرانی ایشان در زمینه پایان نامه‌های کاربردی و نمونه‌های موفق در تعامل با صنعت بود. او در سخنرانی خود به ذکر پایان‌نامه کاربردی، تحقیق کاربردی/ تحقیق پایه، تحقیق کاربردی/ حل مشکلات فنی، مراحل تعریف و اجرای تحقیق کاربردی پرداخته و در پایان به نمونه‌های موردی و بایدها و نبایدهای این حوزه اشاره کرد.

پس از پایان کارگاه‌ها، حاضران در نشستی جداگانه به بیان دیدگاه­‌ها و ارائه جمع بندی در خصوص مطالب مطرح شده پرداختند و با اعلام رضایت از برگزاری چنین جلساتی خواهان استمرار تشکیل جلسات با حضور افراد موفق در حوزه کسب وکار دانش ­محور به منظور انتقال تجربیات و نیز برگزاری نشست در دانشگاه‌های مطبوع خود شدند.

گفتنی است این نشست توسط انجمن نانو فناوری پزشکی ایران و با حمایت ستاد نانو برگزار شد.