نسخه ۲۰۱۴ دانش‌نامه نانو ایمنی اتحادیه اروپا

خوشه ایمنی نانوی اتحادیه اروپا، برنامه‌ای است که هدف آن، ایجاد حداکثر هم‌افزایی در بین پروژه‌های موجود اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی فناوری‌نانو است.

خوشه‌ی ایمنی نانوی اتحادیه اروپا (EU NanoSafety Cluster) برنامه‌ای است که هدف آن، ایجاد حداکثر هم‌افزایی در بین پروژه‌های موجودی است که در قالب برنامه‌های ششم و هفتم توسعه‌ی تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا ( ۶FP و FP7) در تمامی جنبه‌های ایمنی فناوری‌ نانو؛ نظیر سم‌شناسی، سم‌شناسی زیستی، ارزیابی میزان انتشار، مکانیزم‌های تعامل، ارزیابی ریسک و استانداردسازی در حال انجام است.
حدود ۵۰ پروژه‌ی تکمیل شده یا در حال انجام، با مجموع اعتبار ۱۳۷ میلیون یورو اجرا شده است. ۱۳ پروژه با اعتبار ۳۱ میلیون یورو در قالب برنامه ‌ششم توسعه‌ی تحقیقات و فناوری، و ۳۴ پروژه نیز با اعتبار ۱۰۶ میلیون یورو، در قالب برنامه‌ی ‌هفتم، انجام شده یا در حال انجام است. این پروژه‌ها به همراه تعدادی از پروژه‌های حمایت شده از طریق منابع دولتی اعضای اتحادیه اروپا و دولت‌های همکار FP7، و سایر پروژه‌های مربوط به ایمنی، بیانگر تلاش‌های ارزشمند جوامع تحقیقاتی علمی و صنعتی برای پیشرفت این بخش است.
در این راستا، چهارمین نسخه‌ی دانش‌نامه‌ی خوشه‌ی نانوایمنی (Nanosafety Cluster compendium)، وضعیت پروژه‌های مهم اتحادیه اروپا در زمینه‌ی سم‌شناسی نانومواد و پایش انتشار، مدیریت منسجم ریسک، زیرساخت‌های تحقیقاتی، فعالیت‌های هماهنگی و همکاری، و نیز تحقیقات مربوط به ایمنی و تدوین مقررات در حوزه نانو را پوشش داده است.
این دانش‌نامه یک سند راهنما برای مدیریت ایمنی زیست‌محیطی و سلامت انسان نیست بلکه وسیله‌ای است برای انتشار نتایج تحقیقات و داده‌های علمی.
هدف این دانش‌نامه، انتشار تحقیقات مشترک و مهم اروپا در زمینه‌ی استفاده‌ی ایمن از فناوری‌نانو است. دانش‌نامه‌ی سال ۲۰۱۴، دربرگیرنده‌ی خلاصه فعالیت‌های تحقیقاتی کنونی بوده و حاوی اطلاعات بیش از ۳۰ پروژه در حال اجرا، در قالب برنامه‌های مختلف است.
متن کامل این سند به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=36046.php