پروژه‌ای ویژه برای استفاده از فناوری‌نانو در طراحی هواپیما

در حال حاضر پروژه‌ای که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود، به دنبال این است تا از طریق تکنیک‌های طراحی هوشمند جدید، صنعت هواپیمایی اروپا را به سطح بالاتر ارتقا داده و هزینه‌ها و زمان توسعه‌ی آن‌ها را کاهش دهد.

نوآوری‌های مستمر در طراحی هواپیما، باعث کاراتر شدن پرواز‌ها شده و این امر منجر به کاهش مصرف سوخت، کاهش سر وصدا و کاهش هزینه‌های مسافران می‌گردد. در حال حاضر پروژه‌ای که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود، به دنبال این است تا از طریق تکنیک‌های طراحی هوشمند جدید، صنعت هواپیمایی اروپا را به سطوح بالاتر ارتقا داده و هزینه‌ها و زمان توسعه‌ی آن‌ها را کاهش دهد.
پروژه ساریستو (SARISTU) که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود، از سپتامبر سال ۲۰۱۱ آغاز شده و بر کاربردهای بالقوه مواد جدید در مراحل خاص طراحی، تمرکز دارد. پروژه ساریستو (ساختارهای هواپیمایی هوشمندتر) با استفاده از مواد مختلف برای بال‌ها، به دنبال این است تا طول آن‌ها را تا ۶ درصد کاهش دهد که این امر باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود. طرح‌های آیرودینامیکی جدید، سبک‌تر بوده و سر و صدای کمتری ایجاد می‌کنند. این امر در نهایت باعث کاهش سر وصدای هواپیماها شده و به افزایش رضایت همسایگان مستقر در کنار فرودگاه‌ها منجر می‌شود. در حالی که چنین بهبود‌هایی در بخش‌هایی از طراحی هواپیما، ممکن است صرفاً یک سری اصلاحات کوچک به نظر بیایند، اما آن‌ها می‌توانند مزایای گسترده‌ای در برداشته باشند.
هدف خاص پروژه SARISTU که تا سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه خواهد داشت و تا آن زمان ۳۲ میلیون یورو اعتبار صرف آن خواهد شد، ترکیب فناوری‌های مختلف برای تحقق پروازهای با قدرت مانور بیشتر است.
به طور کلی پروژه ساریستو، بیانگر یک حرکت مهم رو به جلو در همگرا کردن موفقیت‌آمیز مفاهیم ساختاری هوشمندتر در طرح‌های هواپیمایی موجود است. این پروژه منعکس کننده‌ی پتانسیل فناوری ‌نانو در زمینه‌ی ساخت هواپیماها است.