گزارش پیشرفت راهبرد تحقیقاتی ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی NNI

پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا، به تازگی گزارش بررسی میزان پیشرفت راهبرد تحقیقاتی ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی خود را منتشر کرده است.

پیشگامی ملی فناوری ‌نانوی ایالات متحده آمریکا (NNI) به تازگی گزارش بررسی میزان پیشرفت راهبرد تحقیقاتی ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی خود را منتشر کرده است. این سند، دامنه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های تحقیقاتی، دستاوردها، و همکاری‌های سازمان‌های فعال در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری ‌نانو را پوشش داده است.
گزارش جدید، حاصل تلاش‌های گسترده‌ی سازمان‌های فدرال همکار کارگروه الزامات سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌ نانو (NEHI) است. کارگروه NEHI، از زیرمجموعه‌های کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانومقیاس (NSET) است که خود زیرمجموعه‌ی کمیته علم و فناوری ملی (NSTC) است. کمیته علم و فناوری ملی یک کمیته بین سازمانی است که سیاست‌گذاری علم و فناوری را در بین سازمان‌های دولت فدرال هماهنگ می‌کند.
بر اساس سند جدید، هماهنگی تحقیقات در بین سازمان‌های همکار کارگروه الزامات سلامت و زیست‌محیطی فناوری ‌نانو، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، پیشرفت‌های چشمگیری را به شرح ذیل دربرداشته است:
• توسعه‌ی ابزارهای سنجشی که به چرخه‌ی حیات کامل نانومواد مهندسی شده (ENMs) توجه دارد
• جمع‌آوری داده‌ها و منابع مربوط به ارزیابی انتشار، برای تدوین راهبردهای کنترل انتشار در محیط کار
• ارتقای درک تعامل بین ENMs و سیستم‌های بیولوژیکی
• بهبود ارزیابی انتقال ENMs
• توسعه‌ی اصولی برای طراحی و تدوین برنامه‌های مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق ریسک ENMs و محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو
• بهبود رویکردهای شناسایی، تعیین مشخصات و تشریح ریسک‌ها برای تمامی ذینفعان
• هماهنگ کردن فعالیت‌های مربوط به ارتقای کیفیت داده‌ها و قابلیت‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی فناوری ‌نانو برای اداره‌ی ملی هماهنگی فناوری ‌نانو (NNCO)
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.