فناوری‌نانو برای آینده‌ای پایدار

دیدگاه‌های بین‌رشته‌ای موجود در این نسخه، حوزه‌های مختلف فناوری‌ نانو از طراحی و تولید گرفته تا تجاری‌سازی و خنثی‌سازی را پوشش می‌دهد.

فناوری ‌نانو برای رفع مسائل چالش‌برانگیز جهانی راهکارهای مختلفی را ارائه می‌کند. با این وجود، این فناوری دربرگیرنده ریسک‌های پیش‌بینی نشده و پیامدهای ناخواسته‌ای نیز می‌باشد. در این راستا، کتاب جدیدی با عنوان «ایمنی و سلامت زیست‌محیطی فناوری ‌نانو: ریسک‌ها، تدوین مقررات و مدیریت (میکرو و فناوری ‌نانو)»، منتشر شده است که در چارچوب آن دیدگاه‌هایی ارائه شده است که نحوه‌ی کاربرد این فناوری‌های جدید برای ساخت آینده‌ای پایدار، پوشش داده شده است. کتاب جدید برای شناسایی و تعدیل ریسک‌های بالقوه مربوط به فناوری ‌نانو، راهبردهای عملی ارائه می‌کند.
کتاب جدید توسط مَس‌یو هول (Matthew Hull)، مدیر برنامه‌ی مؤسسه فناوری، علوم کاربردی و فناوری‌های کلیدی ویرجینیا (ICTAS) و رییس شرکت نانوسیف (NanoSafe) و دیانا بومن، استادیار مرکز علوم ریسک دانشکده سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت دانشگاه میشیگان، نوشته شده و توسط انتشارات الزیو‌ی‌یر (Elsevier) منتشر شده است.
به گفته بومن، «این کتاب حاوی تجارب بیش از ۴۰ نویسنده از دانشگاه‌ها، واحدهای تجاری، و حدود ۵۰۰ مدیر و کارشناس شرکت، کارآفرین و بیمه‌گر در حوزه قوانین محیط‌زیست و مسوولیت بوده و راهنمایی‌های منسجمی برای استفاده مسوولانه از فناوری ‌نانو ارائه می‌کند. این کتاب ضمن تمرکز بر ارائه راهکارهای حداقل کردن ریسک‌های بالقوه، این بستر را فراهم می‌کند تا مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مربوط به این فناوری نیز به طور کامل شناسایی شود.»
دیدگاه‌های بین‌رشته‌ای موجود در این نسخه، حوزه‌های مختلف فناوری ‌نانو از طراحی و تولید گرفته تا تجاری‌سازی و خنثی‌سازی را پوشش داده و در عین حال تلاش می‌کند بین وضعیت کنونی دانش این فناوری به سرعت در حال تکامل، تعادل ایجاد نماید.
«ایمنی و سلامت زیست‌محیطی فناوری ‌نانو»، به زبانی ساده شکاف‌های دانش و الزامات قانونی حوزه فناوری ‌نانو را بیان می‌کند.