سیر زمانی مقررات و سیاست‌های ملی فناوری‌ نانو

مؤسسه علوم، جامعه و سیاست دانشگاه اُتاوا، به تازگی گزارش جدیدی را با عنوان «سیر زمانی: فناوری‌ نانو» منتشر کرده است.

مؤسسه علوم، جامعه و سیاست دانشگاه اُتاوا، به تازگی گزارش جدیدی را با عنوان «سیر زمانی: فناوری ‌نانو» منتشر کرده است. «سیر زمانی: فناوری‌ نانو»، رویدادهای مهم مربوط به مقررات و سیاست‌های ملی فناوری ‌نانو در کشورهای کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا، انگلیس و ایالات متحده آمریکا را با تأکید بر پیشرفت‌های سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، ارائه کرده است.
در این گزارش، فناوری ‌نانو به عنوان دستکاری مواد در مقیاس ملکولی تعریف و تشریح شده است. تیم تحقیقاتی همکار گزارش جدید، با توجه به سوابقشان انتخاب شده‌اند تا بتوانند پیشرفت‌های گسترده حوزه سیاست‌گذاری و نیز رویدادهای با اهمیت خارج از منطقه جغرافیایی مورد تمرکز را به طور مناسبی پوشش دهند.
سیر زمانی: فناوری ‌نانو با اتکا بر اقدامات قبلی پیشگامی مدیریت قوانین، دانشکده مدیریت و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه کارلتون و کمیته دانشگاه‌های کانادا تهیه شده است. گزارش مذکور توسط آلن کاریِر و بث دونینگ از دانشگاه کارلتون تهیه شده است.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=36473.php