برگزاری کارگاه تخصصی “نانوپوشش های سخت و مقاوم” در ستاد نانو

کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کارگاه تخصصی “نانوپوشش ها: خواص، فناوری تولید و کاربردها” را در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ در محل ستاد نانو با حضور ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان ۲۰ شرکت صنعتی برگزار نمود.

در ادامه ارائه توانمندی های صنعتی فناوری نانو به صنعتگران و برگزاری نشست” کاربردنانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت” در بهمن ماه ۱۳۹۲ و تقاضای شرکت های حاضر در نشست مذکور، کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ کارگاه تخصصی “نانوپوشش ها: خواص، فناوری تولید و کاربردها” را در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ در محل ستاد نانو با حضور ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان ۲۰ شرکت صنعتی برگزار نمود. در این کارگاه آقای مهندس حسن علم خواه مشاور صنعتی ستاد نانو در حوزه نانو پوشش ها، مطالبی را در محورهای زیر مطرح نموده و سپس شرکت کنندگان به بحث و بررسی درباره این موضوعات پرداختند؛

  • معرفی برنامه های حمایتی ستاد نانو از صنایع
  • اهمیت نانوپوشش و تقسیم بندی آنها بر اساس خواص نهایی
  • طبقه بندی نانوپوشش ها بر اساس فناوری های ایجاد لایه نازک
  • آشنایی با انواع روش های رسوب گذاری از فاز بخار مانند CVD وPACVD
  • آشنایی با انواع روش های سخت کاری سطحی
  • آشنایی با خواص منحصر به فرد پوشش های نانوساختار سخت و مقاوم
  • ارائه کاربردهای صنعتی پوشش های سخت و مثال های تجاری شده آن در خارج از کشور
  • معرفی شرکت های تجهیزات ساز داخلی و توانمندی های ملی

در ادامه بازدیدی از کارگاه لایه نشانی شرکت الماسه ساز انجام گرفت که بازدید کنندگان با نحوه کار و پوشش های ایجاد شده توسط دستگاه های لایه نشانی شیمیایی بخار و لایه نشانی فیزیکی بخار این شرکت جهت پوشش دهی ابزارها و الماسه های آن شرکت آشنا شدند.
در این نشست مدیران و کارشناسان شرکت های هواپیماسازی ایران، سازمان هوایی کشوری، شرکت سازه گستر سایپا، شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا، شرکت نیرومحرکه، شرکت مگاموتور، شرکت الماسه ساز، شرکت رینگ خودروپارس، مجتمع صنایع حدید، شرکت طراحی و ساخت موتورهای توربینی، شرکت توربوکمپرسورنفت آسیا، شرکت توربوتک و سایر شرکت های مرتبط در حوزه لایه نشانی حضور داشتند.