فناوری‌نانو و لاستیک‌ها: حمل و نقل و صنعت سبز

نانومواد جدید راهکارهایی را در عرصه نوآوری‌های آتی ارائه نموده که می‌تواند در زمینه توسعه پایدار و کارایی منابع صنعت لاستیک‌سازی و بخش حمل و نقل مشارکت داشته باشد.

بر اساس گزارش جدید سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «فناوری‌ نانو و لاستیک‌ها: حمل و نقل و صنعت سبز»، استفاده از نانومواد جدید در تولید لاستیک می‌تواند به بهبود تدوام صنعت لاستیک کمک کرده و در صورتی که ریسک‌های بالقوه ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی این فناوری با دقت مدیریت شوند، اثرات زیست‌محیطی خودروها کاهش می‌یابد. گزارش جدید، پتانسیل نانومواد جدید را ارائه نموده و چالش‌های موجود در زمینه‌ی ایمنی و عرضه پایدار آن‌ها در صنعت لاستیک‌سازی را تشریح کرده است.
نانومواد جدید راهکارهایی را در عرصه نوآوری‌های آینده ارائه نموده که می‌تواند در زمینه توسعه پایدار و کارایی منابع صنعت لاستیک‌سازی و بخش حمل و نقل کارایی داشته باشد.
گزارش جدید OECD با ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک، امکان ارزیابی ریسک ویژه یک شرکت یا محیط را فراهم می‌کند. این گزارش برای استفاده از نانومواد به عنوان یک افزودنی در صنعت لاستیک‌ها، راهبردهای مدیریت ریسک ارائه می‌کند.
هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و مزایای استفاده از فناوری ‌نانو در لاستیک‌ها، استفاده ایمن از نانومواد جدید در تمامی مراحل چرخه حیات لاستیک‌ها، شناسایی ابزارها و چارچوب‌های حمایت از تصمیم‌گیری در مراحل مختلف توسعه محصول و تسهیل انتقال دانش در زمینه استفاده ایمن از نانومواد جدید، از جمله مواردی هستند که در گزارش جدید پوشش داده شده‌اند.
محورهای اصلی گزارش جدید عبارتند از:
• سیاست‌های حمایت از تحقیقات در زمینه ریسک‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی و نیز سیاست‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیقات فناوری ‌نانو برای بهبود نوآوری مسوولانه در بخش لاستیک‌سازی
• استفاده از ابزارهای موجود برای کسب دیدگاه برتر در زمینه اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی کاربردهای فناوری‌نانو
• همکاری بین دولت‌ها و صنعت برای بررسی چالش‌های خاص ناشی از معرفی نانومواد جدید در بخش‌های مختلف صنعت
متن کامل این گزارش به قیمت ۵۵ دلار از طریق نشانی زیر قابل خریداری است.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/nanotechnology-and-tyres_9789264209152-en