برنامه ویژه شرکت نانوویرسیدس برای مقابله با بیماری اِبولا

این شرکت، داروی ضد اِبولای جدیدی طراحی کرده است که در محیط‌های مختلف قابل استفاده باشد و در عین حال سنتز آن نیز آغاز شود.

شرکت نانوویرسیدس (NanoViricides) که در زمینه نانوپزشکی فعالیت می‌کند و حوزه فعالیت‌ آن توسعه داروهای آنتی‌ویروس است، در گزارشی، پیشرفت‌های اخیر این شرکت در زمینه‌ی توسعه داروی ضد اِبولای خود را تشریح کرده است. این شرکت، داروی ضد اِبولای جدیدی طراحی کرده است که انتظار می‌رود در محیط‌های مختلف استفاده شده و در عین حال سنتز آن نیز آغاز شود.
این شرکت در گذشته نیز به کار تولید داروهای ضد اِبولای مشغول بوده است که این امر نشان دهنده اعتبار و پتانسیل شرکت در این زمینه می‌باشد.
این شرکت با آغاز مجدد برنامه توسعه داروی ضد اِبولای خود به دنبال مقابله با تأثیرات گسترده ویروس واگیردار اِبولا در کشورهای مختلف است. شیوع اخیر بیماری اِبولا در کشورهای آفریقایی، ضرورت توسعه یک روش درمان اثربخش برای مقابله با این بیماری را بیشتر کرده است.
در حال حاضر این شرکت داروهای بیشتری را برای مقابله با این بیماری واگیردار توسعه داده و مسوولان آن بر این باورند که این امر به درمان موفقیت‌آمیز این بیماری کمک خواهد کرد.
شرکت نانو‌ویرسیدس در حال مذاکره با گروه‌های مختلفی است تا بتواند داروی آنتی‌ویروس جدید خود را در یک محیط کاملاً ایمن آزمایش کند. این شرکت این پتانسیل را دارد تا بتواند به مقدار کافی این داروی جدید را تولید کند.