ساخت مرکز نوآوری مهندسی گرافن در انگلیس

دانشگاه منچستر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون پوند، به دنبال ساخت مرکز نوآوری مهندسی گرافن می‌باشد.

دانشگاه منچستر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون پوند، به دنبال ساخت مرکز نوآوری مهندسی گرافن (GEIC) می‌باشد. این مرکز، بستر مناسب برای توسعه کاربردهای تجاری و حفظ پیشگامی کشور انگلیس در حوزه گرافن و مواد دو‌بعدی مرتبط را فراهم می‌سازد.
اعتبار لازم برای ساخت این مرکز جدید توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تحقیقات انگلیس با همکاری کمیته راهبری فناوری این کشور و شرکت ماسدار در Abu Dhabi تأمین خواهد شد.
۱۵ میلیون پوند از این اعتبار توسط کمیته تأمین مالی آموزش عالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تحقیقات انگلیس،  ۵ میلیون پوند توسط کمیته راهبری فناوری و ۳۰ میلیون پوند نیز توسط شرکت ماسدار تأمین خواهد شد. سایر منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این مرکز جدید نیز توسط سایر مؤسسات و صندوق‌های تأمین مالی تحقیقات تامین خواهد شد. این مرکز، تحقیق و توسعه کاربردی با مشارکت سایر سازمان‌های تحقیقاتی و صنعت را سرعت می‌بخشد.
همچنین دانشگاه منچستر و مؤسسه ماسدار متعهد به شناسایی تحقیقات کاربردی مشترک در حوزه گرافن و برنامه‌های اعطای بورسیه در این زمینه هستند.
GEIC مکمل مؤسسه ملی گرافن کنونی (NGI) منچستر که در حال حاضر حدود ۲۰۰ دانشمند و مهندس در حوزه گرافن و مواد دو بعدی در آن فعالیت می‌کنند، خواهد بود. این دو مرکز با همکاری یکدیگر به تقویت جایگاه جهانی منچستر در حوزه تحقیقات و تجاری‌سازی گرافن کمک خواهند کرد.