بازار جهانی بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو

محصولات بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو با استفاده از نانومواد مهندسی شده‌، به دنبال بهبود ایمنی و کیفیت مواد غذایی هستند.

شرکت ریپورت بایر (Reportbuyer) گزارش تحقیقاتی جدیدی با عنوان « بازار جهانی بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو ۲۰۱۸-۲۰۱۴» منتشر کرده است.
محصولات بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو با استفاده از نانومواد مهندسی شده‌ای نظیر نانوپوشش‌ها و فیلم‌های بسته‌بندی مبتنی بر نانوکامپوزیت‌ها، به دنبال بهبود ایمنی و کیفیت مواد غذایی هستند. فناوری‌های قابل‌کنترل، هوشمند و فعال، از جمله انواع اصلی فناوری‌های بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو هستند.
بر اساس گزارش جدید، پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو، در دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۳ با نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالیانه ۱۰٫۴۸ درصد افزایش یابد. برخی از محورهای اصلی گزارش جدید عبارتند از:
• پوشش‌ دادن سناریوهای کنونی و آینده رشد بازار جهانی بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو در دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۴
• عرضه‌کنندگان اصلی مواد بسته‌بندی غذا و نوشیدنی‌های فناوری‌نانو
• محاسبه اندازه بازار
• درآمدهای حاصل از فروش راهکارهای بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو
این گزارش با اتکا بر تجزیه و تحلیل عمیق بازار و دیدگاه‌های کارشناسان صنعت تهیه شده است. بر اساس گزارش فوق، شرکت‌هایی نظیر بایر، آمکور، هانی‌ول، دانافلکس نانو و تتراپاک اینترنشنال از جمله عرضه‌کنندگان مطرح بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های مبتنی بر فناوری‌ نانو هستند.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایند.