دانش‌نامه فناوری‌ نانو برای معلمان و مربیان

این دانش‌نامه جهت آگاهی‌بخشی، ترغیب و تشویق جوانان برای کسب دانش بیشتر در زمینه مفاهیم و کاربردهای علم و فناوری‌ نانو، برای فعالان حوزه آموزش تهیه و تدوین شده است.

کمیسیون اروپا دانش‌نامه‌ی جدیدی با عنوان «فناوری‌ نانو: اصول، کاربردها، الزامات و فعالیت‌های عملی» منتشر کرده است. این دانش‌نامه، به طور ویژه با داشتن اطلاعات به‌روز، دقیق و مرتبط، جهت آگاهی‌بخشی، ترغیب و تشویق جوانان برای کسب دانش بیشتر در زمینه مفاهیم و کاربردهای علم و فناوری‌ نانو، برای فعالان حوزه آموزش تدوین شده است.
این منبع در چارچوب پروژه تحقیقاتی نانویو (Nanoyou) تدوین شده و با استفاده از دیدگاه‌ها، افکار و درون‌داد‌های مختلف ناشی از مسائل اجتماعی که از طریق پروژه اروپایی تایم‌فورنانو (TimeforNano) ارائه شده، غنی‌تر شده است.
نتایج تلاش‌های فوق در قالب یک کتاب جامع  تلفیق شده‌است تا یک دانش‌نامه متعادل و منسجم درباره این رشته‌ها ارائه گردد. نظریه‌ها، کاربردها، تجارب و مباحث مربوط به جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و ایمنی در بخش‌های مستقل سازماندهی شده که این امر انعطاف‌پذیری بیشتری را در زمینه توسعه این حوزه در پی دارد. همچنین استفاده از رویکرد مطالعات موردی، این امکان را برای مربیان و معلمان فراهم می‌کند تا مثال‌ها و کاربردهای عملی را در کلاس‌ها بحث و بررسی کنند.
درس‌ها، مباحث مربوط به کاربردها و تجارب عملی ارائه شده در این کتاب توسط صدها معلم، استاد و مربی هزاران مدرسه در ۲۰ کشور مختلف اروپایی و سایر کشورها با مجموع دانش‌آموز ۴۰ هزار نفر، آزمایش و غنی‌سازی شده است.
منابع آموزشی این دانش‌نامه در سه فصل  مفاهیم بنیادی، حوزه‌های کاربردی اصلی، و تجارب عملی منتخب سازماندهی شده است.
• فصل مبانی، اصول و مفاهیم بنیادی را پوشش داده و دارای ۸ بخش است.
• فصل کاربردها و الزامات، دارای ۴ بخش بوده که کاربردهای فناوری اصلی و الزامات اجتماعی را پوشش داده است.
• فصل تجارب نیز شامل ۴ تجربه برای معلمان و دانش‌آموزان است.
این کتاب به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.