ششمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو برگزار شد

ششمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو، پنجشنبه ۲۹ آبان ماه رأس ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری انجمن علمی فیزیک این دانشگاه برگزار گردید. در این آزمون ۸۳ داوطلب برای کسب گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو شرکت نمودند.

آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو با هدف ارزیابی توانمندی علمی و مهارت داوطالبان در انتقال مفاهیم علوم و فناوری نانو برگزار می‌شود و داوطلبانی که حد نصاب لازم در دو شاخص علمی و آموزشی را در این آزمون کسب کنند، گواهی توانمندی تدریس در سه سطح «مدرس تراز الف»، «مدرس تراز ب» و «مدرس تراز ج» از کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دریافت خواهند کرد.
دارندگان گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو می‌توانند از حمایت‌های تشویقی ستاد نانو در زمینه برگزاری سمینارهای آموزشی و ترویجی فناوری نانو برخوردار شوند. در ششمین آزمون تدریس، ۳۰ سوال تشریحی در چهار حوزۀ نانو ساختارها، سنتز، آنالیز و کاربرد طراحی شده‌ بود و داوطلبان می‌بایست از میان این سوالات به انتخاب خود به ۱۷ سوال در مدت زمان ۱۰۰ دقیقه پاسخ دهند. 
داوطلبان بر اساس نمرۀ میانگین علمی و نمرۀ آموزشی در چهار سطح زیر تفکیک می‌شوند: 
۱٫ مدرس تراز الف؛ نمرۀ علمی بالاتر از ۸۰ درصد و نمرۀ آموزشی بالاتر از ۶۰ درصد
۲٫ مدرس تراز ب؛ نمرۀ علمی از ۷۰ تا ۸۰ درصد و نمرۀ آموزشی بالاتر از ۶۰ درصد
۳٫ مدرس تراز ج؛ نمرۀ علمی از ۶۰ تا ۷۰ درصد و نمرۀ آموزشی بالاتر از ۶۰ درصد
۴٫ عدم دریافت گواهی تدریس؛ نمرۀ علمی کمتر از ۶۰ درصد یا نمرۀ آموزشی کمتر از ۶۰ درصد
شایان ذکر است نتایج آزمون ظرف مدت ۱۴ روز آینده اعلام و اسامی برگزیدگان نیز از طریق سایت ستاد نانو منتشر خواهد شد.
هفتمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو نیز بهمن ماه ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد. همچنین داوطلبان کسب گواهی تدریس، از طریق شرکت در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴برگزار خواهد شد، پس از کسب حد نصاب علمی نیز می‌توانند گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو دریافت نمایند.
دفترچه سوالات ششمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو به همراه پاسخنامه تشریحی آن از اینجا قابل دریافت است.