پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای رفع نیاز، توسعه یا ارتقا محصولات صنایع و یا شرکت‌های فناوری نانو، به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در این راستا تعربف و انجام می‌شوند، حمایت‌های تشویقی ویژه پرداخت می‌کند. از ۱۵۰ درخواست دریافت شده از دانشگاه‌های مختلف تا کنون٬ ۴۲ مورد تایید، ۱۲ مورد مردود و بقیه در حال داوری هستند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای رفع نیاز، توسعه یا ارتقا محصولات صنایع و یا شرکت‌های فناوری نانو، به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در این راستا تعربف و انجام می‌شوند، حمایت‌های تشویقی ویژه پرداخت می‌کند. این برنامه جهت تشویق شرکت‌های فناوری نانو به تعریف پروژه‌های تحقیقاتی برای توسعه فناوری‌ خود و تشویق محققان برای رفع نیازهای تحقیقاتی این شرکت‌ها و صنایع انجام می‌شود.

در اجرای این برنامه حمایت تشویقی در دو بخش به دانشجو پرداخت می‌شود:
·         بخش اول مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای تعریف پروپوزال؛
·         بخش دوم مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای پایان‌نامه دفاع شده

تبصره: ۵۰% این مبالغ نیز به استاد راهنمای اول پایان‌نامه پرداخت می‌شود.

برای دریافت این تشویقی ضروری است یک شرکت و یا صنعت گواهی مبنی بر اعلام نیاز به کار تحقیقاتی تعریف شده در پایان‌نامه دانشجویی صادر کند. سپس دانشجو پس از دریافت تأییدیه‌ها از صنعت و تصویب پروپوزال خود در مرکز آموزشی مربوطه، مدارک را از طریق کارتابل شخصی به ستاد ارسال می‌کند و ستاد نیز پس از داوری، در صورت تأیید درخواست‌ها حمایت تشویقی افراد را به آنها پرداخت می‌کند.

این برنامه از ابتدای مهرماه ۱۳۹۲ شروع شده و تاکنون بیش از ۱۵۰ درخواست از دانشگاه‌های مختلف و برای صنایع گوناگون به ستاد ارسال شده است که از این تعداد ۴۲ مورد تایید، ۱۲ مورد مردود و بقیه در حال داوری هستند.