همکاری برای تسریع تجاری‌سازی گرافن

این توافق بستر مناسبی فراهم می‌کند تا دو سازمان پیشگام جهانی با هدف ساخت یک مرکز تعالی مشترک در زمینه مترولوژی، تعیین مشخصات و استانداردهای گرافن، با یکدیگر همکاری کنند.

آزمایشگاه ملی فیزیک (NPL) و دانشگاه منچستر انگلیس یادداشت‌ تفاهمی را به امضا رسانده‌اند تا با تسریع تجاری‌سازی مواد دوبعدی استثنایی، به بهبود استفاده کاربردی از مزایای بالقوه گرافن، کمک نمایند.
این توافق بستر مناسبی فراهم می‌کند تا دو سازمان پیشگام جهانی با هدف ساخت یک مرکز تعالی مشترک در زمینه مترولوژی، تعیین مشخصات و استانداردهای گرافن که برای جلب همکاری صنعت در این بخش ضروری هستند، با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری منجر به پیشگامی کشور انگلیس در زمینه استانداردهای گرافن خواهد می‌شود.
گرافن اولین مواد دوبعدی دنیا است که داشتن خواص و ویژگی‌های استثنایی، آن را در بین مواد مختلف منحصر به فرد ساخته است. رسانایی گرمایی و الکتریکی، استحکام و انعطاف‌پذیری و …  باعث شده است که این ماده به طور بالقوه در بخش‌‌هایی نظیر اُپتوالکترونیک، الکترونیک منعطف، ادوات بیوالکتریک، ذخیره انرژی و تصفیه به یک فناوری دگرگون‌ساز تبدیل شود.
با وجود اینکه سازمان‌ها و بخش‌های زیادی گرافن را قبول کرده‌اند، اما این موضوع بسیار دشوار است که صنعت بدون استانداردسازی، نسبت به کیفیت و خواص این مواد و استفاده از پتانسیل کامل گرافن اطمینان حاصل کند. به همین جهت، محقق شدن استانداردسازی بین‌المللی، یکی از عوامل کلیدی ترغیب صنعت در هر حوزه‌ای محسوب می‌شود که این فرایند نیز چندین سال به طور می‌انجامد.
در این راستا، دانشگاه منچستر و NPL به دنبال پرکردن شکاف موجود در استانداردسازی این حوزه هستند. این دو سازمان از طریق مترولوژی و تعیین مشخصات دقیق گرافن، به دنبال بهبود شناسایی خواص و قابلیت تولید آن‌ها به روشی مطمئن و تکرارپذیر بوده و از این طریق نیز تسریع توسعه فناوری‌های مبتنی بر گرافن را پیگیری می‌کنند.