سالی موفق برای پروژه اتحادیه اروپا

۳۵ همکار از ۱۲ کشور اروپایی در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی در کشور هلند گردهم آمدند تا نتایج کنونی ۱۲ ماه نخست حاصل از اجرای پروژه نانوفناوری‌های پایدار (SUN) را ارائه نمایند.

۳۵ همکار از ۱۲ کشور اروپایی در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی در کشور هلند گردهم آمدند تا نتایج ۱۲ ماه نخست حاصل از اجرای پروژه نانوفناوری‌های پایدار (SUN) را ارائه نمایند. کنسرسیوم پروژه، اکسید مس نانومقیاس (CuO) را به عنوان یکی از مطالعات موردی خود مورد بررسی قرار داد تا ریسک‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانو را ارزیابی کند.
SUN پروژه‌ای است که در دوره زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ با بودجه‌ای در حدود ۱۴ میلیون یورو، برای یک دوره زمانی سه سال و نیم اجرا می‌شود. هدف اصلی این پروژه، ارزیابی ریسک‌های مربوط به زنجیره عرضه نانومواد مهندسی و استفاده از نتایج حاصل در قالب ابزارها و دستورالعمل‌هایی برای تولید پایدار در این بخش است.
در مرحله نخست این پروژه، مطالعات موردی مختلفی با شبیه‌سازی تمامی مراحل چرخه حیات انجام شدند تا انتشار نانوذرات را در قالب محصولات مختلف تعیین نمایند. همچنین اعضای همکار پروژه، اقدامات، روش‌ها و ابزارهایی را توسعه دادند تا بتوانند تولید ایمن، دستکاری و انتشار نانوذرات را تسهیل کنند.
دانش‌ و ابزارهای تولید شده‌ی حاصل از این پروژه در چارچوب سیستم حمایت از تصمیم‌گیری (DSS) پروژه SUN منسجم شده تا صنعت و قانون‌گذاران بتوانند در قالب یک نرم‌افزار، ریسک‌های حاصل از نانومواد را تخمین زده و اثربخشی فنی و هزینه‌ای فناوری‌ها و اقدامات کنونی در زمینه پیشگیری و کنترل ریسک را ارزیابی نمایند.