پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال به ۱۰۶۴ محقق نانو در دی ماه ۱۳۹۳

ستاد توسعه فناوری نانو در دی ماه ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال حمایت تشویقی به ۱۰۶۴ محقق نانو پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مقالات و اساتید راهنمای پایان نامه‌هایی است که تا آخر خرداد ماه ۱۳۹۳ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

گفتنی است فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی اساتید راهنمای دانشجویان تیرماه و سایر موارد تایید شده در حال پیگیری است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۳۵۶ ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۹۵ ۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۴۹۶ ۷,۵۶۳,۹۰۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی      ۶۱   ۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰
پایان نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت ۳۲ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مجلات نانویی ۷ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر ۱۷ ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع ۱۰۶۴ ۱۰,۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.
+ فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد