راهنمای نانومواد برای کارگران و کارفرمایان

هدف از انتشار این راهنما، کمک به کارفرمایان و متخصصان ایمنی و سلامت و کارگران برای اجرای تعهدات قانونی مربوطه است.

کمیسیون اروپا به تازگی سندی را با عنوان «راهنمایی در زمینه حفاظت از ایمنی و سلامت کارگران در مقابل ریسک‌های بالقوه مربوط به نانومواد در محیط کار، راهنمایی برای کارفرمایان و متخصصان ایمنی و سلامت» منتشر کرده است. هدف از انتشار این راهنما، کمک به کارفرمایان و متخصصان ایمنی و سلامت و کارگران برای اجرای تعهدات قانونی مربوطه است. این راهنما به منظور استفاده عمومی در محیط‌های حرفه‌ای موجود در اتحادیه اروپا که از فناوری‌ نانو استفاده می‌کنند، ارائه شده است. راهنمای جدید به هیچ وجه جایگزین الزامات خاص یا راهنماهای موجود در سطح کشورها نمی‌شود. این سند به عنوان بخشی از قرارداد خدمات مطالعاتی برای ارزیابی دامنه و الزامات اصلاحات مربوط به سلامت و ایمنی اتحادیه اروپا در قوانین کار، تهیه و تدوین شده است.
بر اساس گزارش جدید، فرایند مدیریت و ارزیابی ریسک نانومواد در ۷ مرحله به شرح ذیل است: ۱) شناسایی نانومواد تولیدی ۲) ارزیابی مخاطرات ۳) ارزیابی انتشار ۴) طبقه‌بندی ریسک ۵) ارزیابی جزییات ریسک ۶) مدیریت ریسک ۷) بازنگری و تجدیدنظر.
سند راهنمای جدید، به طور کلی مسائل مربوط به استفاده ایمن از نانومواد تولیدی را در محیط کار بررسی کرده و با ارائه اقدامات پیشگیرانه، ابزارهای عملی نظیر ارزیابی و مدیریت ریسک را برای تضمین ایمنی کارگران ارائه می‌کند.
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=38503.php