نقش صنعت بیمه در توسعه پایدار فناوری‌ نانو

شرکت‌های بیمه یکی از ذینفعان اصلی توسعه ایمن‌تر و پایدارتر فناوری‌ نانو و نانومواد محسوب می‌شوند.

شرکت‌های بیمه یکی از ذینفعان اصلی توسعه ایمن‌تر و پایدارتر فناوری‌ نانو و نانومواد محسوب می‌شوند. این امر با توجه به این واقعیت است که صنعت بیمه یکی از عواملی است که می‌تواند خسارت‌های بالقوه‌ ناشی از تولید و استفاده از کاربردهای نانومواد و فناوری‌ نانو را تقبل نماید. در این راستا، محققان دانشگاه لیمریک در کشور ایرلند، پذیرش فناوری‌ نانو توسط بازار بیمه که می‌تواند ثبات پیشرفت‌های فناوری و ملاحظات بیمه‌گرها در خصوص ریسک‌های فناوری‌ نانو را تحت تأثیر قرار دهد را بررسی کرده‌اند. این محققان اظهار کرده‌اند که علی‌رغم نقش بیمه در تثبیت توسعه فناوری در جامعه مدرن، پذیرش نانومواد توسط بیمه‌گرها مورد توجه محققان و همچنین قانون‌گذاران قرار نگرفته است.این مقاله با عنوان «پذیرش ریسک‌های نانومواد و فناوری‌ نانو توسط بازار بیمه» در خبرنامه مدیریت ریسک انجمن جنوا منتشر شده است.
چرخه حیات محصولات حاوی نانومواد و نوع بیمه‌ها می‌توانند تحت‌تأثیر یکدیگر قرا گیرند. کارگران می‌توانند در مراحل مختلف چرخه حیات محصول نظیر تحقیق و توسعه، تولید مواد خام، تولید محصولات مصرفی و نیز پایان حیات محصول تحت تأثیر نانومواد و فناوری‌ نانو قرارگیرند. در صورتی که نانومواد مخاطراتی را برای سلامت کارگران داشته باشد، سیاست‌های بیمه‌ای کارفرما نیز می‌تواند سخت‌تر شود. محصولات حاوی نانومواد به طور فزاینده‌ای در حوزه‌هایی نظیر پزشکی، خودروسازی، غذا، الکترونیک و … استفاده می‌شوند. این بدین معنا است که متخصصانی نظیر پزشکان و مدیران و کارکنان شرکت‌ها در معرض برخی از مخاطرات فناوری‌ نانو هستند.
براساس مقاله جدید، بیمه‌گران تا حدودی از فناوری‌ نانو و نانومواد آگاه هستند. بیش از ۶۴ درصد بیمه‌گرانی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان ساخته‌اند که تا حدی زیادی با اصطلاحات فناوری‌ نانو و نانومواد آشنا هستند. همچنین ۲۵ درصد نیز خاطرنشان ساخته‌اند که در این زمینه دانش لازم را داشته و قادر به تعریف اصطلاحات آن هستند.
متن کامل این مقاله به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است. http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=38464.php