معرفی فعالیت های ترویج صنعتی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند. یکی از بخش‌های این نمایشگاه، به فعالیت‌هایی که با هدف ترویج این فناوری در صنایع، طراحی و ا

برخی از اقدامات و برنامه‌های مرتبط با ترویج صنعتی فناوری نانو شامل موارد زیر است: 

  • حمایت از برگزاری سمینارهای ترویجی در صنایع
  • حمایت از برگزاری سمینارهای صنعتی فناوری نانو در استان ها
  • حمایت از نشریات صنعتی
  • انتشار گزارش های کاربرد فناوری نانو در صنایع
  • انتشار ویژه نامه های صنعتیِ ماهنامه فناوری نانو
  • انتشار نرم افزارهای نانو و صنعت
filereader.php?p1=main_7a4caa6efadbc77ef