پروژه‌ای برای تبدیل ضایعات غذایی به گرافن وهیدروژن تجدیدپذیر

تولید پایدار گرافن و هیدروژن تجدیدپذیر از ضایعات غذایی، روشی سازگار با محیط زیست برای برخورد با معضل زباله‌های مواد غذایی است که اتحادیه اروپا با آن مواجه است.

مرکز نوآوری فرایند (CPI) کشور انگلیس در حال راهبری یک پروژه مشترک اروپایی با هدف تبدیل زباله‌های غذایی به گرافن و هیدروژن تجدیدپذیر است. این پروژه دربرگیرنده منبعی پایدار از ارزش افزوده اقتصادی گسترده است.
این پروژه با عنوان پلاس کارب (PlasCarb) بیوگاز (متان و دی اکسید کربن) حاصل از تخمیر غیرهوازیِ ضایعات غذایی را با استفاده از یک فرآیند نوآورانه و کم مصرف مایکروویو، به کربن گرافیتی و هیدروژن تجدیدپذیر تبدیل می کند.
CPI به عنوان هماهنگ‌کننده این پروژه، مسوول جنبه‌های فنی مربوط به تفکیک بیوگاز به دی‌اکسید کربن و متان و جداسازی کربن گرافیت تولید شده از هیدروژن تجدیدپذیر می‌باشد. زیرساخت‌های موجود در CPI به این مرکز این امکان را می‌دهد تا فرایند پلاسمای مایکروویو را در مقیاس تولید پایلوت بهینه‌سازی کرده و با آزمایش کردن آن با ارائه یک نقشه راه فناوری آتی، بستر مناسبی برای تولید مقیاس تجاری فراهم نماید.
تولید پایدار گرافن و هیدروژن تجدیدپذیر از ضایعات غذایی، روشی سازگار با محیط زیست برای برخورد با معضل ضایعات مواد غذایی است که اتحادیه اروپا با آن مواجه است.
پلاس‌کارب با بهره‌گیری از مهندسی فرایند صنعتی تخصصی و تحقیقات باکیفیت، به دنبال بهینه‌سازی کیفیت و ارزش اقتصادی گرافن و هیدروژن است. پلاس‌کارب یک پروژه مشترک سه ساله است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود. این پروژه به دنبال تقویت جایگاه برتر اروپا در حوزه فناوری‌های زیست محیطی و نوآوری در کربن با ارزش بالا است.