کنترل آلودگی خودرو در سطح نانو

آزمایشگاه مرکزی تحقیق و توسعه شرکت تویوتا در کشور ژاپن در حال توسعه کاتالیزوری است که در سطح کوانتومی کنترل می‌شود.

مبدلهای کاتالیزوری که گازهای سمی اگزوز خودرو را به آلاینده‌های سمی کمتر تغییر می‌دهند، در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی وارد بازار شده‌اند. این مبدل‌ها از کاتالیستی نظیر فلزات گرانبها مانند پلاتین و پلادیوم یا رودیم، مواد کاتالیزور پشتیبان و یک پوشش شستشو برای پراکنده کردن مواد کاتالیستی در بیش از یک سطح گسترده، تشکیل شده‌اند.
در این راستا، آزمایشگاه مرکزی تحقیق و توسعه شرکت تویوتا در کشور ژاپن در حال توسعه کاتالیزوری است که در سطح کوانتومی کنترل می‌شود. به گفته دکتر یوشی‌هید واتاناب، از محققان ارشد آزمایشگاه مرکزی تحقیق و توسعه تویوتا، «در این سطح از کنترل، ما می‌توانیم شاهد کاهش شدید استفاده از فلزات گرانبها در کاتالیزور اگزوز خودرو یا باتری‌های سوختی باشیم». دکتر یوشی‌هید خاطرنشان می‌کند که در زمینه تجزیه و تحلیل کاتالیزورهای خوشه‌ای قابل کنترل در سطح اتم، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
در برخی مطالعات تلاش شده تا به خواص کاتالیستی کنترل خوشه‌ها در سطح کوانتومی پی‌برده شود. در این راستا، واتاناب برای بررسی واکنش کاتالیزوری در محیط گرم، مطالعات بیشتری را پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد وی، استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای که به عنوان شیمی محاسباتی شناخته شده است، می‌تواند به مسیر توسعه کاتالیست‌های قابل کنترل کوانتومی در مقیاس اتمی کمک نماید. تحقیقات وی نشان می‌دهد که فعالیت کاتالیزوری به شدت تحت تأثیر ساختار الکترونیکی خوشه، شکل هندسی‌ آن‌ها در یک ماده پشتیبان و تعامل بین خوشه و مواد است.