دو کارگاه با همکاری شرکت کره‌ای HCT در ایران برگزار شد

دو کارگاه بررسی سم شناسی استنشاقی نانومواد و مجوزها و گواهینامه‌های بین‌المللی تایید محصولات در روز شنبه ۱۶ اسفند ماه با همکاری شرکت کره ای HCT برگزار شد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت کره‌ای HCT، در روز شنبه ۱۶ اسفند ۹۳ کارگاهی ترویجی با موضوع مصوبات جهانی و صدور گواهینامه‌های تأیید محصولات، برگزار نمود.

در این کارگاه جمعی از کارشناسان ستاد نانو، کارشناسان مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و نمایندگانی از شرکت‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات در حوزه فناوری نانو حضور داشتند. این کارگاه با هدف آشنایی با فعالیت‌های بین‌المللی و خدمات قابل ارائه از طرف شرکت HCT در  زمینه صدور انواع گواهینامه‌های تأیید محصولات و کالیبراسیون تجهیزات، تشکیل گردید.

همچنین در این روز شبکه ایمنی نانو ایران با همکاری شرکت HCT، کارگاه آموزشی- ترویجی بررسی سم شناسی استنشاقی نانو مواد را در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار کرد.

این کارگاه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان و با هدف آشنایی با روش‌های بررسی سم شناسی استنشاقی نانومواد، آشنایی با دستگاه‌ها، آزمون‌ها و همچنین توانایی‌ها و خدمات قابل ارائه از طرف شرکت HCT در این رابطه، تشکیل گردید.

شایان ذکر است شرکت HCT یکی از شرکت‌های معتبر بین المللی است که در زمینه آزمون، ساخت تجهیزات، ارزیابی انطباق محصول، صدور گواهینامه‌های تأیید محصولات و کالیبراسیون تجهیزات فعالیت می‌کند.